Otsi

Otsi sõna töökoht Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Terve Eesti SA: Alkoholikultuur vajab ümbermõtestamist

  Kategooria: Uudised

  ... stamise teekonnal edasi astunud ja saame vajalikud teadmised ning eduka käitumismustri kinkida ka lastele," lisas Fomotškin. Programmi raames korraldab Terve Eesti SA praktilisi seminare töökohtadel, ulatudes nõn ... 13 September 2012
 2. Tervise Arengu Instituut: Mees peab võtma vastutuse kondoomi kasutamise eest

  Kategooria: Uudised

  ... u kuuluvad ettevõtted. Kampaania kondoomipartneriteks on One Condoms, Durex ja Contex. Kampaaniat rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012" raames.  ... 25 Mai 2012
 3. Tööinspektsioon võtab luubi alla tervishoiutöötajate psühhosotsiaalsed ohutegurid

  Kategooria: Uudised

  ... htadel ning tõsta nende hindamise kvaliteeti. Käesoleva aasta esimesel poolel korraldab Tööinspektsioon sihtkontrolle tervishoiu- ja hooldusasutustes, et juhtida tähelepanu tervislike töötingimuste olulisu ... 22 Veebruar 2012
 4. Eestis levib HIV üha enam seksuaalsel teel

  Kategooria: Uudised

  ... . Kiirtestimisi on kõigil võimalik tasuta teha igal ajal ning erinevates linnades. Nimekiri testimisvõimaluste kohta on saadaval veebilehel www.hiv.ee. Koalitsioon „Ettevõtted HIV vastu" koondab ettevõtteid, ... 29 November 2011
 5. Tööinspektsiooni kogutud 2011. aasta parimaid praktikaid tunnustatakse töökoha tervisedenduse konverentsil

  Kategooria: Uudised

  ... aksimaalse aknapinnaga ülestõstetavad garaaživäravad, mis parandasid ruumi sisevalgustust. Tööinspektsioon kogub ja levitab ettevõtete parimaid praktikaid alates 2009. aastast. Hetkel on andmebaas ... 23 November 2011
 6. Kohtla-Järve sai regionaaltoetuste abil ilusama linnaruumi

  Kategooria: Uudised

  ... gi linnapiirkondadele suunatud toetust saab Kohtla-Järve elaniku kohta keskmisest rohkem, peab väga kiiresti mõtlema sellele, kuidas luua piirkonda juurde uusi töökohti. Sest ainult töökohad aitavad tagada inim ... 28 Oktoober 2011
 7. Kiisler: regionaalarengu mootoriks on töökohad

  Kategooria: Uudised

  ... üksinda ei piisa," ütles Kiisler ning lisas, et omavalitsuste juhid ja volikogude liikmed peavadki mõtlema, kas praegu neil on suutlikkus töökohtade loomisele kaasa aidata või on neil selleks teistega  ... 10 Oktoober 2011
 8. Linnapiirkondade arengut toetati 4,6 miljoni euroga

  Kategooria: Uudised

  ... lisemad muidugi töökohad. Aga lisaks headele töökohtadele on tähtsad ka lasteaiakohad, võimalused sõita jalgrattaga, teha tervisesporti ja nautida kultuuri. Kõik see moodustab kvaliteetse linnaruumi, mille j ... 06 Oktoober 2011
 9. Omavalitsused, maavalitsused ja MTÜd saavad toetust taotleda tervise edendamiseks

  Kategooria: Uudised

  ... ) koostamiseks: töökohtade terviseolukorra ja tervisemõjurite kaardistamine ning selleks koolituse või nõustamise pakkumine; töökohtade tervise tegevuskavade koostamiseks koolituse või nõustamis ... 29 August 2011
 10. Vanemluse toetamine tööl hoiab motivatsiooni ja pühendumist

  Kategooria: Kommentaarid

  ... ja, sest aina vähem on töökohti, kus töö on 9-5 ja “tagumikutunni täisistumist”. Selle asemel on töö, kus loeb isiklik vastutus ning ülesande laitmatu ja tähtaegne teostamine. Eraettevõtluses tuleb teha ... 02 Oktoober 2018