Otsi

Otsi sõna tegevuskava Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Isikukeskse erihoolekande mudeli rakendamisest Kohila valla näitel

  Kategooria: Blogi

  ... d, samuti on konkreetse tegevuskava koostamine ning komponentide planeerimine juba baastoetuse osutaja ülesanne. Lisaks on ISTE baastoetuse osutaja kohapeal ning temaga on lihtne ja mugav suhelda. Seega on I ... 02 August 2022
 2. Omavalitsused valmistuvad puudega laste tugiteenuste projekti lõppemiseks

  Kategooria: Blogi

  ... sed leitud. Samuti leiti, et kohalikud omavalitsused peavad tugiteenuste süsteemi parendamiseks vaatama vajalikke muudatusi koos hariduse- ja sotsiaalvaldkonnaga lõimitult ning planeerima eelarvelisi vahende ... 20 Mai 2022
 3. Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö maikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  ... ugevdamise tegevuskava aastani 2027, mis laiendab abipakkumise võimalusi alla 30-aastastele mitteõppivatele ja -töötavatele noortele. Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile ja arvamuse avaldamisek ... 11 Mai 2022
 4. Kroonilised haigused ja töötamine

  Kategooria: Blogi

  ... e kasutada kuuest sammust koosnevat näidistegevuskava: I: Tehke kindlaks töötajad, kes abi vajavad. II: Võtke nende inimestega ühendust. III: Korraldage esmased kohtumised. IV: Vaadake juhtumid ... 22 Aprill 2022
 5. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... rengukava ja teiste strateegiadokumentide alusena; - strateegilise planeerimise eest vastutaja on hea juht, kes kaasab kõiki osalisi ja huvirühmi. Tõenduspõhised meetmed ja koostöö ekspertidega  ... 11 Aprill 2022
 6. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... , mida kasutatakse arengukava ja teiste strateegiadokumentide alusena; - strateegilise planeerimise eest vastutaja on hea juht, kes kaasab kõiki osalisi ja huvirühmi. Tõenduspõhised meetmed ja koostöö ... 11 Aprill 2022
 7. Lastekaitse Liit kogub lastelt ja noortelt infot lastegarantii tegevuskavale ...

  Kategooria: Uudised

  Lastekaitse Liit kogub lastelt ja noortelt infot Sotsiaalministeerimi loodavale lastegarantii tegevuskavale. Lastegarantii tegevuskava luuakse selleks, et laste seas ennetada sotsiaalset tõrjutust, tagades ... 03 Veebruar 2022
 8. Valmis uuring saasteainete mõjust tervisele ja laste sünninäitajatele

  Kategooria: Uudised

  ... gemini sisse kirjutatud erinevatesse arengukavadesse (sh tegevuskavadesse) ning elukeskkonna kvaliteedi aspekte tuleks arvestada piirkonna ruumilisel planeerimisel (näiteks uute tööstusettevõtete raja ... 25 Oktoober 2021
 9. Tervise- ja heaoluprofiili abil saab parandada inimeste elu- ja tervisekeskkonda

  Kategooria: Uudised

  ... a reaalse tegevuskava koostamine koos eelarvega. Kõigil omavalitsustel on võimalik saada profiili arendajatelt individuaalset nõustamist kogu profiili protsessi vältel ja kaasata sotsiaalkindlustusametist omavalitsuste ... 05 Oktoober 2021
 10. Sotsiaaltöö kevadnumber otsib võimalusi sotsiaaltöö praktika edasiarendamiseks

  Kategooria: Blogi

  ... idu päästmise tegevuskava ja muudatusi toiduabi korralduses. Alustati Heaolu arengukava 2023–2030 koostamist. Erivajadustega laste tugiteenuste reformi elluviimisel võetakse arvesse äsja lõppenud  ... 27 Mai 2021
 11. Kiirgus töökohal

  Kategooria: Töökohal

  ... a kiirguse eest tuleks järgida kolme lihtsat põhimõtet: varjestada kiirgusallikad, kasutada tööülesandeid täites eririietust ja kaitsevahendeid, nt spetsiifilised kaitseülikonnad, plii- või tinapõlled, respi ... 28 Aprill 2021
 12. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... kkumise rakendamine ja tulemuslikkuse uuring kümnes rakendavas ja kümnes kontroll-lasteaias; kolmandal õppeaastal sekkumise rakendamine veel kümnes lasteaias ning andmekogumine. Projekti meeskond: ... 23 Märts 2021
 13. Vähi varajane avastamine ja sõeluuringud

  Kategooria: Blogi

  ... l aastal tööealistel üle 800 vähisurma, mis moodustas ligi 30 protsenti kõigist surmadest selles vanusrühmas.  Loomisel olevas vähitõrje tegevuskavas aastateks 2021-2030 tõdetakse, et lisaks positiivs ... 23 Jaanuar 2021
 14. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Kategooria: Paikkonnas

  ... seid. THP on sisendiks valdkondlikule tegevuskavale, omavalitsuse  arengukavale ja eelarve strateegia tegevuskavale. Tervise- ja heaoluprofiili meeskond THP meeskonda kuuluvad sotsiaali (laste ... 06 November 2020
 15. Väikekauplused ja söögikohad küsivad noortelt alkoholiostul vähem dokumenti

  Kategooria: Uudised

  ... ei ole. „Alkoholipoliitikaga tuleb tegeleda järjepidevalt ning plaanida vastavaid tegevusi kohalikesse tegevuskavadesse. Kättesaadavuse ning nähtavuse piiramine haavatavatele sihtrühmadele, nagu noored v ... 17 Juuni 2020
 16. Sotsiaalminister ja rahvastikuminister tunnustasid peresõbralikke tööandjaid

  Kategooria: Uudised

  ... gmärgise saanud tööandjate nimekirjaga saab tutvuda siin. Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtas ... 18 Oktoober 2019
 17. Maakondade tervise- ja heaoluprofiilid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ervise- ja heaoluprofiil. Laste ja perede heaoluprofiil Hiiumaa tegevuskava aastateks 2020–2022 Ida-Viru maakond Ida-Viru maakonna tervise- ja heaoluprofiil Profiili tegevuskava aastateks 2020–2022   ... 15 August 2019
 18. Aruanne: HIV levik on Eestis jätkuvalt langustrendis

  Kategooria: Uudised

  Kui 2017. aastal registreeriti Eestis 219 uut HIV nakatumist, siis 2018. aastal oli nakatunuid 29 inimese võrra vähem, selgub sotsiaalministeeriumi koostatud riikliku HIV tegevuskava 2017-2025 aruandest.  ... 05 August 2019
 19. Supervisioon ja coaching tervishoius

  Kategooria: Blogi

  ... isel või töötaja individuaalse tööalase eesmärgi sõnastamisel ja saavutamiseks vajaliku tegevuskava koostamisel ja täitmise jälgimisel. Kõige sobivamad lahendused supervisiooni ja coachingu kasutamiseks te ... 17 Detsember 2018
 20. Sel aastal said peresõbraliku tööandja lõppmärgise kolmteist tööandjat

  Kategooria: Uudised

  ...  läbinud eelhindamise ning koostanud tegevuskava, kuidas organisatsiooni töökultuuri edaspidi peresõbralikumaks muuta. „Kõik peresõbraliku tööandja programmis osalenud tööandjad väärivad tunnustust, s ... 19 Oktoober 2018