Otsi

Otsi sõna tegevuskava Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Väikekauplused ja söögikohad küsivad noortelt alkoholiostul vähem dokumenti

  Kategooria: Uudised

  ... ei ole. „Alkoholipoliitikaga tuleb tegeleda järjepidevalt ning plaanida vastavaid tegevusi kohalikesse tegevuskavadesse. Kättesaadavuse ning nähtavuse piiramine haavatavatele sihtrühmadele, nagu noored v ... 17 Juuni 2020
 2. Sotsiaalminister ja rahvastikuminister tunnustasid peresõbralikke tööandjaid

  Kategooria: Uudised

  ... gmärgise saanud tööandjate nimekirjaga saab tutvuda siin. Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtas ... 18 Oktoober 2019
 3. Maakondade tervise- ja heaoluprofiilid

  Kategooria: Paikkonnas

  Harju maakond Profiil valmimisel Hiiu maakond Hiiumaa tervise- ja heaoluprofiil. Laste ja perede heaoluprofiil Ida-Viru maakond Ida-Viru maakonna tervise- ja heaoluprofiil Profiili tegevuskava ... 15 August 2019
 4. Aruanne: HIV levik on Eestis jätkuvalt langustrendis

  Kategooria: Uudised

  Kui 2017. aastal registreeriti Eestis 219 uut HIV nakatumist, siis 2018. aastal oli nakatunuid 29 inimese võrra vähem, selgub sotsiaalministeeriumi koostatud riikliku HIV tegevuskava 2017-2025 aruandest.  ... 05 August 2019
 5. Supervisioon ja coaching tervishoius

  Kategooria: Blogi

  ... isel või töötaja individuaalse tööalase eesmärgi sõnastamisel ja saavutamiseks vajaliku tegevuskava koostamisel ja täitmise jälgimisel. Kõige sobivamad lahendused supervisiooni ja coachingu kasutamiseks te ... 17 Detsember 2018
 6. Sel aastal said peresõbraliku tööandja lõppmärgise kolmteist tööandjat

  Kategooria: Uudised

  ...  läbinud eelhindamise ning koostanud tegevuskava, kuidas organisatsiooni töökultuuri edaspidi peresõbralikumaks muuta. „Kõik peresõbraliku tööandja programmis osalenud tööandjad väärivad tunnustust, s ... 19 Oktoober 2018
 7. Riik suurendab HIV-ennetuse rahastust ja parandab ravi kättesaadavust

  Kategooria: Uudised

  ...  „Hiljuti vastu võetud HIV tegevuskavaga aastani 2025 oleme eesmärgiks seadnud uute HIV juhtude arvu vähendamise võrreldes praegusega enam kui kaks korda. See on ambitsioonikas, kuid teostatav. Peame k ... 18 Aprill 2018
 8. Ülevaade riiklikust HIVi tegevuskavast aastateks 2017–2025 ...

  Kategooria: Blogi

  Vabariigi Valitsus kiitis 2017. aasta lõpus heaks riikliku HIVi tegevuskava aastateks 2017–2025 (1). Selle peamiseks eesmärgiks on HIV-nakkuse laiaulatusliku leviku lõpetamine. Laiaulatuslik levik  ... 06 Aprill 2018
 9. Loobu suitsust: kõige raskemad on esimesed kolm päeva, edasi läheb kergemaks

  Kategooria: Blogi

  ... a panna suitsust loobumise tegevuskava ja toetab vajadusel ka edaspidi, n-ö protsessi käigus. Seda enam, et tegelikult niigi kõigest paaril päeval nädalas töötavad tubakanõustamise kabinetid tegutsevad Härm ... 15 Märts 2018
 10. Hindamisvahendid

  Kategooria: Koolis

  ... a soovi korral oma piirkonna lasteaedade koordinaatori või tervisedendaja. Tervisemeeskonna suutlikkuse hindamine planeeritakse tegevuskavas. Küsimustiku saad alla laadida siit. Kooli tervisealane  ... 16 Veebruar 2018
 11. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  ... llele maakonnale individuaalne kirjeldus, millised probleemid sekkumist vajavad, ning alus tegevuskavale, siis maakonna tervise ja heaolu ülevaated positsioneerivad maakondi Eesti keskmise suhtes ja võrdlu ... 13 Veebruar 2018
 12. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ... sest ja analüüsimisest kuni tegevuskava koostamiseni. Samuti harjutatakse profiili koostamise abimaterjalide kasutamist ning jagatakse näpunäiteid, mis põhinevad viimase aasta jooksul Eestis valminud  ... 09 Veebruar 2018
 13. Juhendid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... t ja heaolu edendavate tegevuskavade koostamise juhend maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele. Materjal on abiks tegevuste planeerimisel rahvatervise ja tervisedenduse valdkonnas. Eelkõige on ju ... 09 Veebruar 2018
 14. Tervise- ja heaoluprofiili koostamise nõustamine

  Kategooria: Paikkonnas

  ... dmete kogumine, nende tõlgendamine ja analüüsimine ning selle põhjal tegevuskavade koostamine on suur ja tunnustust vääriv töö, mille jooksul võib tekkida hetki, kus hea nõuanne kulub marjaks ära. Seda või ... 09 Veebruar 2018
 15. Tervise- ja heaoluprofiil ning paikkonna arengukava

  Kategooria: Paikkonnas

  ... , mis on laialt levinud praktika. Kindlasti ei tohi unustada tegevuskava (kas üldisem, valdkonnapõhine vms) loomist, mis aitab prioritiseerida paikkonna probleeme ning luua realistlikud eesmärgid. Te ... 08 Veebruar 2018
 16. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Kategooria: Lasteaias

  ... hvatervise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel Juhend ... 08 Veebruar 2018
 17. Tervisenõukogu sisehindamine

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel Juhendmater ... 08 Veebruar 2018
 18. Valitsus kiitis heaks tegevuskava HIV epideemia peatamiseks ...

  Kategooria: Uudised

  Vabariigi Valitsus kiitis tänasel kabinetiistungil heaks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib astuda jõulisi sa ... 22 Detsember 2017
 19. Valitsusele esitatav riiklik HIV tegevuskava seab eesmärgiks HIV juhtude vähendamise enam kui kaks korda ...

  Kategooria: Uudised

  ... vuskava aastani 2025, millega riik plaanib astuda jõulisi samme HIV epideemia peatamiseks. „AIDSi ohvrite mälestuspäev annab võimaluse teadvustada HIV epideemiat kui probleemi, mis vajab ühiskonna ... 01 Detsember 2017
 20. Hindamisvahendid

  Kategooria: Lasteaias

  ... mustele. Analüüsi ja järelduste tegemise protsessi võib kaasata soovi korral oma piirkonna lasteaedade koordinaatori.. Tervisemeeskonna suutlikkuse hindamine planeeritakse tegevuskavas. Küsimustiku sa ... 23 November 2017