Otsi

Otsi sõna tegevuskava Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Valmis uuring saasteainete mõjust tervisele ja laste sünninäitajatele

  Kategooria: Uudised

  ... gemini sisse kirjutatud erinevatesse arengukavadesse (sh tegevuskavadesse) ning elukeskkonna kvaliteedi aspekte tuleks arvestada piirkonna ruumilisel planeerimisel (näiteks uute tööstusettevõtete raja ... 25 Oktoober 2021
 2. Tervise- ja heaoluprofiili abil saab parandada inimeste elu- ja tervisekeskkonda

  Kategooria: Uudised

  ... a reaalse tegevuskava koostamine koos eelarvega. Kõigil omavalitsustel on võimalik saada profiili arendajatelt individuaalset nõustamist kogu profiili protsessi vältel ja kaasata sotsiaalkindlustusametist omavalitsuste ... 05 Oktoober 2021
 3. Sotsiaaltöö kevadnumber otsib võimalusi sotsiaaltöö praktika edasiarendamiseks

  Kategooria: Blogi

  ... idu päästmise tegevuskava ja muudatusi toiduabi korralduses. Alustati Heaolu arengukava 2023–2030 koostamist. Erivajadustega laste tugiteenuste reformi elluviimisel võetakse arvesse äsja lõppenud  ... 27 Mai 2021
 4. Kiirgus töökohal

  Kategooria: Töökohal

  ... a kiirguse eest tuleks järgida kolme lihtsat põhimõtet: varjestada kiirgusallikad, kasutada tööülesandeid täites eririietust ja kaitsevahendeid, nt spetsiifilised kaitseülikonnad, plii- või tinapõlled, respi ... 28 Aprill 2021
 5. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... teerimine viies lasteaias erinevates KOVides; teisel õppeaastal sekkumise rakendamine ning tulemuslikkuse uuring kümnes rakendavas ja kümnes kontroll-lasteaias; kolmandal õppeaastal sekkumise rakendami ... 23 Märts 2021
 6. Vähi varajane avastamine ja sõeluuringud

  Kategooria: Blogi

  ... l aastal tööealistel üle 800 vähisurma, mis moodustas ligi 30 protsenti kõigist surmadest selles vanusrühmas.  Loomisel olevas vähitõrje tegevuskavas aastateks 2021-2030 tõdetakse, et lisaks positiivs ... 23 Jaanuar 2021
 7. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Kategooria: Paikkonnas

  ... le, omavalitsuse  arengukavale ja eelarve strateegia tegevuskavale. Tervise- ja heaoluprofiili meeskond THP meeskonda kuuluvad sotsiaali (lastekaitse, täiskasvanute hoolekanne, tööturg, teenuste osutajad ... 06 November 2020
 8. Väikekauplused ja söögikohad küsivad noortelt alkoholiostul vähem dokumenti

  Kategooria: Uudised

  ... ei ole. „Alkoholipoliitikaga tuleb tegeleda järjepidevalt ning plaanida vastavaid tegevusi kohalikesse tegevuskavadesse. Kättesaadavuse ning nähtavuse piiramine haavatavatele sihtrühmadele, nagu noored v ... 17 Juuni 2020
 9. Sotsiaalminister ja rahvastikuminister tunnustasid peresõbralikke tööandjaid

  Kategooria: Uudised

  ... gmärgise saanud tööandjate nimekirjaga saab tutvuda siin. Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtas ... 18 Oktoober 2019
 10. Maakondade tervise- ja heaoluprofiilid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ervise- ja heaoluprofiil. Laste ja perede heaoluprofiil Hiiumaa tegevuskava aastateks 2020–2022 Ida-Viru maakond Ida-Viru maakonna tervise- ja heaoluprofiil Profiili tegevuskava aastateks 2020–2022   ... 15 August 2019
 11. Aruanne: HIV levik on Eestis jätkuvalt langustrendis

  Kategooria: Uudised

  Kui 2017. aastal registreeriti Eestis 219 uut HIV nakatumist, siis 2018. aastal oli nakatunuid 29 inimese võrra vähem, selgub sotsiaalministeeriumi koostatud riikliku HIV tegevuskava 2017-2025 aruandest.  ... 05 August 2019
 12. Supervisioon ja coaching tervishoius

  Kategooria: Blogi

  ... isel või töötaja individuaalse tööalase eesmärgi sõnastamisel ja saavutamiseks vajaliku tegevuskava koostamisel ja täitmise jälgimisel. Kõige sobivamad lahendused supervisiooni ja coachingu kasutamiseks te ... 17 Detsember 2018
 13. Sel aastal said peresõbraliku tööandja lõppmärgise kolmteist tööandjat

  Kategooria: Uudised

  ...  läbinud eelhindamise ning koostanud tegevuskava, kuidas organisatsiooni töökultuuri edaspidi peresõbralikumaks muuta. „Kõik peresõbraliku tööandja programmis osalenud tööandjad väärivad tunnustust, s ... 19 Oktoober 2018
 14. Riik suurendab HIV-ennetuse rahastust ja parandab ravi kättesaadavust

  Kategooria: Uudised

  ...  „Hiljuti vastu võetud HIV tegevuskavaga aastani 2025 oleme eesmärgiks seadnud uute HIV juhtude arvu vähendamise võrreldes praegusega enam kui kaks korda. See on ambitsioonikas, kuid teostatav. Peame k ... 18 Aprill 2018
 15. Ülevaade riiklikust HIVi tegevuskavast aastateks 2017–2025 ...

  Kategooria: Blogi

  Vabariigi Valitsus kiitis 2017. aasta lõpus heaks riikliku HIVi tegevuskava aastateks 2017–2025 (1). Selle peamiseks eesmärgiks on HIV-nakkuse laiaulatusliku leviku lõpetamine. Laiaulatuslik levik  ... 06 Aprill 2018
 16. Loobu suitsust: kõige raskemad on esimesed kolm päeva, edasi läheb kergemaks

  Kategooria: Blogi

  ... a panna suitsust loobumise tegevuskava ja toetab vajadusel ka edaspidi, n-ö protsessi käigus. Seda enam, et tegelikult niigi kõigest paaril päeval nädalas töötavad tubakanõustamise kabinetid tegutsevad Härm ... 15 Märts 2018
 17. Hindamisvahendid

  Kategooria: Koolis

  ... a soovi korral oma piirkonna lasteaedade koordinaatori või tervisedendaja. Tervisemeeskonna suutlikkuse hindamine planeeritakse tegevuskavas. Küsimustiku saad alla laadida siit. Kooli tervisealane  ... 16 Veebruar 2018
 18. Maakondade tervise ja heaolu ülevaated

  Kategooria: Paikkonnas

  ... llele maakonnale individuaalne kirjeldus, millised probleemid sekkumist vajavad, ning alus tegevuskavale, siis maakonna tervise ja heaolu ülevaated positsioneerivad maakondi Eesti keskmise suhtes ja võrdlu ... 13 Veebruar 2018
 19. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ... sest ja analüüsimisest kuni tegevuskava koostamiseni. Samuti harjutatakse profiili koostamise abimaterjalide kasutamist ning jagatakse näpunäiteid, mis põhinevad viimase aasta jooksul Eestis valminud  ... 09 Veebruar 2018
 20. Juhendid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... endavate tegevuskavade koostamise juhend maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele. Materjal on abiks tegevuste planeerimisel rahvatervise ja tervisedenduse valdkonnas. Eelkõige on juhendi fookus k ... 09 Veebruar 2018