Search_title

Search Keyword tervis Totalresultsfound

Search_result

 1. Koostöö ja kogukonna tervis

  Search category: Blogi

  Eesti inimarengu aruande tulevikustsenaariumi 2040 suundumusena näevad autorid, et elukeskkonna kvaliteedile hakatakse tähelepanu pöörama üha enam. Eesmärk on vähendada terviseriske ja toetada vaimset ... 03 Aprill 2023
 2. Selgusid aasta parimad sotsiaalvaldkonna töötajad

  Search category: Uudised

  ...  Aasta ESTA liige: Regina Lind (Tervise Arengu Instituut, ajakirja „Sotsiaaltöö“ toimetaja) ja Katrin Tsuiman (Hea Abi Teejuht OÜ) Tunnustusüritust saab järele vaadata Youtube'i kanalist: ESTA ... 28 Märts 2023
 3. Valgusfoori tugipakett toetab töötaja vaimset tervist

  Search category: Uudised

  Sotsiaalkindlustusamet koostas vaimse tervise toetamise tugipaketi, mis mõeldud eelkõige tööandjatele, kes saaksid loodud abimaterjaliga enda töötajate vaimset tervist toetada.  ... 28 Märts 2023
 4. Tuberkuloosi nakatumine ja haigestumine Eestis on langustrendis

  Search category: Uudised

  24. märtsil tähistatakse kogu maailmas Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel tuberkuloosipäeva. Esialgsetel andmetel haigestus 2022. aastal Eestis tuberkuloosi 129 inimest, neist esmasjuhte oli 104. ... 24 Märts 2023
 5. Ilmus lühikokkuvõte „Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring“

  Search category: Uudised

  ... on suurem naistel, kõrge geneetilise eelsoodumusega ning riskeeriva tervisekäitumisega inimestel. Vaimse tervise riskiteguriteks olid koroonakriisi ajal sotsiaalmajanduslik haavatavus (madal haridustase, ... 22 Märts 2023
 6. COVID-19 vastu vaktsineerimise soovitused kevad-suviseks hooajaks

  Search category: Uudised

  ... selgitas dr Marje Oona. Dr Marje Oona rõhutas, et infograafik on lihtsustatud spikker. Iga sihtrühma vaktsineerimisel jälgitakse tervishoiutöötajatele antud täpsemaid soovitusi ja kasutatakse näidustatud ... 20 Märts 2023
 7. Tervisekassa suunab täiendavalt 8,6 miljonit eurot vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamiseks

  Search category: Uudised

  Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile tervisekassa rahastavate tervishoiuteenuste loetelu määruse, millega tõstetakse alates 1. aprillist tervishoiutöötajate palkasid vastavalt kollektiivleppes ... 15 Märts 2023
 8. Väärtustame mitmekesisust, viies ellu sotsiaalseid ühisalgatusi. Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva mõtisklus

  Search category: Blogi

  ... ha teadlik pööre mõtteviisis: vaatame enda ümber ringi otsiva pilguga, mis peitub inimestes, olenemata nende rahvusest, emakeelest, terviseseisundist, staatusest tööturul või muust, mille järgi va ... 15 Märts 2023
 9. Ilmus märtsikuu Sotsiaaltöö uudiskiri

  Search category: Uudised

  Tutvustatakse heaolu arengukava, mis seab pere-, sotsiaal- ja töövaldkonna strateegilised eesmärgid järgmiseks seitsmeks aastaks. Palju on vaimse tervise uudiseid: värske inimarengu aruanne; vaimse ... 10 Märts 2023
 10. Ebakindluse tolereerimine

  Search category: Blogi

  ... majanduslik ebastabiilsus ja energiakriis. Aga see võib olla ka mõni üksikisikut, perekonda või inimeste rühma puudutanud sündmus, millega ei osata toime tulla, nagu tervise või suhete probleemid. Sotsiaalvaldkonna ... 10 Märts 2023
 11. Sotsiaaltöö ajakiri kirjutab sotsiaalvaldkonna proovikividest

  Search category: Uudised

  ...  olukordadega toimetulekul. Riina Järve-Tammiste (kogukonnakeskus Pool&looP OÜ) kutsub mõtlema, kuidas tuleb pere toime kaotuse ja leinaga, kui lähedase vaimne tervis esitab väljakutseid. Raamat ... 10 Märts 2023
 12. Eesti noorte hinnang oma elule, tervisele ja peresuhetele on varasemast halvem, kuid poiste riskikäitumine on vähenenud

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud 2022. a Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel on viimase nelja aastaga noorte hinnangud oma tervisele, eluga rahulolule ning peresuhetele varasemast ... 07 Märts 2023
 13. Reovee uuringu tulemuste alusel on nikotiini ja kokaiini tarvitamist varasemast oluliselt enam

  Search category: Uudised

  ...  puhul analüüsiti puhta aine sisaldust reovees, mitte metaboolseid jääke (võib sisaldada ka organismi läbimata jääke).  Uimastijääkide leidude reoveeuuringu koordinaator, algataja ja rahastaja on  ... 07 Märts 2023
 14. Head magajad on tervemad ja tööelus edukamad

  Search category: Blogi

  ... keharessurssi ja selle tagajärel võib inimene päeval rohkem süüa või stimulante tarbida (nikotiin, kofeiin jne). Kahjuks aga soodustab ebatervislik käitumine inimese unevõlga või kehva unekvaliteeti ... 01 Märts 2023
 15. TAI aastapreemia pälvis vanemteadur Kenn Konstabel

  Search category: Uudised

  22. veebruaril tegi Tervise Arengu Instituut (TAI) teatavaks oma aastapreemia laureaadi, kelleks on vanemteadur Kenn Konstabel. Kenni panus 2022. aastal oli eriti oluline, kui avaldati tema juhtimisel ... 23 Veebruar 2023
 16. Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö veebruarikuu uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... uue sotsiaaltöö ja lastekaitse magistriõppesse vastuvõtmise korra info vaimse tervise taotlusvoorude kohta kohalikele omavalitsustele Loe uudiskirja ja telli see oma meiliaadressile! Selleks, ... 20 Veebruar 2023
 17. Kuidas aidata riskinoor (nõia)ringist välja?

  Search category: Blogi

  ... Noorte Tugila, prokuratuur, kriminaalhooldajad ning Pärnu haigla laste ja noorte vaimse tervise keskus. Mudeli väljatöötamisel, arendamisel ja võrgustiku koolitamisel tugineti paljuski Soome partnerite ... 17 Veebruar 2023
 18. Toitumise ja liikumise temaatika käsitlemine koolides

  Search category: Koolis

  Koolituse eesmärk on värskendada teadmisi ja anda töövahendid ning oskused laste ja noorte toitumis- ja liikumissoovitustest, et toetada nende arengut tervist toetavate harjumuste ja erisuguste oskuste ... 13 Veebruar 2023
 19. Valmis infomaterjal lastega tegelevate spetsialistide vajaduste kohta

  Search category: Uudised

  Eestis on spetsialistide kasutuses mitmesuguseid hindamisvahendeid laste ja perede heaolu ning vaimse tervise mõõtmiseks, kuid puudub ühtsus nende hindamisvahendite kasutamisel. 2022. aasta lõpus ... 30 Jaanuar 2023
 20. Kõnnime koos – rõõm ja tervis liikumisest

  Search category: Blogi

  Liikumine on inimese üks oluline põhivajadus, mis mõjutab kogu organsüsteemi. Värskes õhus liikumine avaldab positiivset mõju kehale, vaimsele tervisele, elukvaliteedile ja enesehinnangule. Värskes ... 30 Jaanuar 2023