Search_title

Search Keyword tervis Totalresultsfound

Search_result

 1. TAI terviseinfo novembrikuu uudiskirjas: värsked teadusuudised, põnev statistika ja fookuses on meeste tervis

  Search category: Uudised

  TAI terviseinfo novembrikuu uudiskiri võtab kokku olulisemad tervisevaldkonna teadmised nii teaduses kui ka praktikas. Seekordsest uudiskirjast leiab ülevaate oktoobri lõpus toimunud laste ja noorte ... 09 November 2023
 2. Tüdrukute hinnangud peresuhetele on halvenenud

  Search category: Uudised

  ... ning üheskoos veedetud aeg aitavad ennetada riskikäitumist ja terviseprobleeme. Paraku näitavad värsked Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu tulemused, et noorte suhted oma vanematega on halvenenud, ... 03 November 2023
 3. Vähem alkoholi, rohkem nikotiini – kooliõpilaste riskikäitumine paraneb, aga on ka probleemkohti

  Search category: Blogi

  ...  lükates edasi ühe aine tarvitamist, on võimalik ennetada teiste uimastite tarvitamist. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmed näitavad, et paljude uimastite tarvitamine on noorte hulg ... 03 November 2023
 4. Laste ja noorte surmaga lõppenud vigastused on tõusuteel

  Search category: Blogi

  ... puhul, kus koguni pooled juhtumid (16) olid enesetapud. Mitmed probleemid, aga ka lahendused saavad alguse samast kohast Paljudel rahvatervishoiu, aga ka siseturvalisuse ja sotsiaalvaldkonna probleemidel, ... 02 November 2023
 5. Ülekaalulisi noori on kolm korda rohkem kui kahe aastakümne eest

  Search category: Blogi

  ... Eesti noorte harjumusi. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu 2022. aasta andmed näitavad, et viiendik õpilastest on ülekaalulised ning viimase kahekümne aastaga on ülemäärase kehakaaluga ... 01 November 2023
 6. Annika Veimer: terved inimesed on meie kollektiivne tervisevaru

  Search category: Blogi

  Terved inimesed on Eesti püsimiseks hädavajalikud ja vundamenti terveks eluks laotakse lapsepõlves. Teadus ja kvaliteetsed andmed aitavad meil teha paremaid otsuseid tervisepoliitikas ja ennetustegevuste ... 01 November 2023
 7. Tugev mees arsti juures ei käi

  Search category: Blogi

  ... aastatel on hakatud aina rohkem pöörama tähelepanu, et valehäbi asemel võiksid ka mehed oma rolli ümber defineerida – vahel tulebki end kokku võtta ja lasta kellelgi pisut oma tervisesse või hinge ... 01 November 2023
 8. Meeste tervise toetamisest töökeskkonna kaudu

  Search category: Blogi

  Mehed jõuavad arsti juurde pigem liiga harva ja hilja – meestel on vähesem terviseteadlikkus ja hirm olla valesti mõistetud. Maskuliinsed normid ehk arusaam „Mehed ei nuta!“ on üks põhjustest, miks abi ... 31 Oktoober 2023
 9. Dr Vahur Valvere: üks alkoholitarvitamisest põhjustatud vähisurm päevas on liiga palju

  Search category: Uudised

  ... suures osas välditavad. Alkoholist põhjustatud kahju on suur rahvatervise probleem ja vähki peetakse alkoholist põhjustatud surmade (30%) peamiseks põhjuseks. Sellel järgnevad maksatsirroos, südame- ... 27 Oktoober 2023
 10. VEPA metoodikal täitus Eestis üheksa aastat

  Search category: Uudised

  ...  uuringud on näidanud, et VEPA kasutamisel on lühi- ja pikaajalised positiivsed mõjud nii lastele, õpetajatele kui ka klassikeskkonnale,“ selgitas Tiia Pertel, Tervise Arengu Instituudi laste ja noort ... 27 Oktoober 2023
 11. Kuidas toetab e-tervis arsti ja patsienti?

  Search category: Blogi

  Tervishoiu e-teenused on mitmesugused ravimeeskonda kokku toovad lahendused, mis toetavad tervishoiutöötajat tema igapäevatöös patsientidega. Praegu arendatakse Eestis mitut uut lahendust, mi ... 26 Oktoober 2023
 12. 27. oktoobril toimub TAI teadusseminar „Terve elu algus“

  Search category: Uudised

  Teadusseminaril toovad TAI teadurid ja eksperdid kuulajateni värskeid tulemusi teadus- ja arendustöödest ning analüüsidest. Seminar keskendub eeskätt laste ja noorte tervisele ning seda mõjutavatele ... 26 Oktoober 2023
 13. Uued brošüürid: Nikotiinipadi ja E-sigaret

  Search category: Uudised

  Nikotiinipadi ja e-sigaret – mis need on ja mis mõju avaldab nende tarvitamine tervisele? Terviseinfo veebilehelt leiab nüüd kaks uut brošüüri, kus selgitatakse nikotiinipadja ja e-sigareti olemust, ... 25 Oktoober 2023
 14. Mis juhtuks, kui meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna terminoloogias tehtaks koostööd?

  Search category: Blogi

  ... tegema? Mida me sellega saavutaksime? Kas inimese olukord, kes oma terviseteekonnal tervishoiu- või sotsiaalvaldkonna töötajatega kokku puutub, läheb sellest kuidagi paremaks? Mis muutub koos töötavate ... 24 Oktoober 2023
 15. Tugiisik aitab kokku viia uimasteid tarvitava inimese ja tervishoiuteenused

  Search category: Uudised

  Programmi SÜTIK tugiisikute kogemused kinnitavad, et vaja on lõimida sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teenused uimasteid tarvitavatele inimestele. Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Marin ... 24 Oktoober 2023
 16. Vaimse tervise värske raport: teismeliste tüdrukute vaimne heaolu on vähenenud meil ja ka mujal

  Search category: Uudised

  Värskelt avaldatud 2021/2022. õppeaasta HBSC uuringu tulemused põhinevad ligi 280 000 11–15-aastase noore arvamusel 44 riigist. Eestis viis uuringu ellu Tervise Arengu Instituut 2021. aasta novembrist ... 12 Oktoober 2023
 17. Sotsiaaltöö uudiskiri: vaimse tervise kuu ja teised uudised

  Search category: Uudised

  Noppeid oktoobrikuu Sotsiaaltöö uudiskirjast Oktoober on vaimse tervise kuu. Selle aasta moto on „Olen sulle olemas“. Vaata ka teiste ürituste infot Sotsiaaltöö sündmuste kalendrist. Presidendi ... 10 Oktoober 2023
 18. E-tund: kuidas rääkida noortega e-sigarettidest?

  Search category: Uudised

  ... tervisekäitumise uuringu kohaselt on viiendik 11–15-aastastest noortest tarvitanud elu jooksul e-sigarette vähemalt kolmel korral, sealhulgas tüdrukud rohkem kui poisid. TAI uimastiennetuse projektijuhi ... 10 Oktoober 2023
 19. Huvi VEPA metoodika vastu on õpetajate seas jätkuvalt suur

  Search category: Uudised

  ... tugevdab laste vaimset tervist, toetab sõbralikke suhteid klassis, muudab paremaks õpetaja kontakti lastega, suurendab turvalist käitumist ja aitab kasutada tunni aega kõige tõhusamalt. Tuginedes uuringutele, ... 04 Oktoober 2023
 20. Nikotiini mõju ajule ohustab noorte vaimset tervist

  Search category: Blogi

  ...  2022. aasta Eesti rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmetel on alternatiivsete nikotiinitoodete tarvitamine enam levinud just 16–24-aastaste noorte seas, kusjuures igapäevaseid e-sigareti tarvitajaid ... 03 Oktoober 2023