Search_title

Search Keyword tervis Totalresultsfound

Search_result

 1. Valmis raport „Tõhus koostöö lastevanematega: täienduskursuse väljatöötamine“

  Search category: Uudised

  ...  suheldes. Täienduskursuse väljaarendamine sai alguse Riigikantselei Innovatsiooniprogrammis, kus otsiti lahendusi koolikeskkonnas laste vaimse tervise toetamiseks. Meeskonda kuulusid Haridus- ja Noorteameti ... 29 September 2023
 2. Ajakirja Sotsiaaltöö sügisnumber: mis suunas liigub hoolekanne?

  Search category: Uudised

  ... t aastast jõustuvast tööturumeetmete seadusest. Riina Joamets ja Karin Streimann tervise arengu instituudist annavad teada, kellele ja milleks on vaja ennetuse teadusnõukogu. Sotsiaaltöö prakti ... 28 September 2023
 3. Magistriuurimus: klientide vägivalda tundnud lastekaitsetöötajate kogemused

  Search category: Uudised

  ...  kokkupuuteid psühholoogilise vägivallaga, sh ähvardamisega. Vägivallal on ulatuslik negatiivne mõju seda kogenud töötajate heaolule, tervisele ja töövõimele. Positiivsed mõjud, mis välja toodi ... 26 September 2023
 4. Eriarsti- ja õendusabi osutavate asutuste arv kasvab

  Search category: Uudised

  2022. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1531 tervishoiuteenuse osutajat, neist 48 haiglat, 411 perearstiabi-, 498 hambaravi-, 363 eriarstiabi- ja 211 muud asutust, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) ... 26 September 2023
 5. Toetav töökeskkond ja -suhted: töötajate märkamine ja väärtustamine

  Search category: Blogi

  ... meist endast. Terviseinfo, 2022. Dagmar Narusson.  Ebakindluse tolereerimine. Ajakiri Sotsiaaltöö, 1/2023 Head töösuhted. Tööelu, 2022 Artiklite kogum vaimse tervise ja taastumist toetavatest meeto ... 26 September 2023
 6. Ilmunud on juhendmaterjal, mis toetab noorukite uimastite proovimise ja tarvitamise avastamist

  Search category: Uudised

  Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (2023) selgub, et ligi kümnendik noortest on olnud korduvalt alkoholijoobes, 6% noortest on elu jooksul tarvitanud kanepit ja viiendik noortest on tarvitanud ... 15 September 2023
 7. Mis suurendab võimalust vaimse tervise probleemideks, enesevigastamiseks või uimastite tarvitamiseks?

  Search category: Blogi

  Mitmed lapsi ja noori mõjutavad negatiivsed tagajärjed (sh sõltuvusainete tarvitamine, vägivald, õigusrikkumised, vaimse tervise probleemid jm) on seotud sarnaste riski- ja kaitseteguritega. 2022. aastal ... 15 September 2023
 8. Vähi sõeluuringule kutsutute osalusmäär kõrgem kui varem

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest selgub, et 2022. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 62,6% kutsutud naistest, emakakaelavähi sõeluuringul 54% kutsutud naistest ning jämesoolevähi ... 12 September 2023
 9. Tööandjad saavad taotleda tervist edendava töökoha märgist

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsiooniga kuulutab esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru. Taotlusi saab esitada 1.–23. oktoobrini. Märgise väljaandmis ... 12 September 2023
 10. Toidutööstusega koos otsitakse võimalusi toidus soola, suhkru ja küllastunud rasvhapete vähendamiseks

  Search category: Uudised

  ... Nende liigsel tarbimisel on oluline mõju mittenakkushaiguste ning ülekaalulisuse kasvule. Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmeil on 46% Eesti naistest ja 60% Eesti meestest ülekaalus ... 11 September 2023
 11. Vaimne tervis

  Search category: Kategooria

 12. Tervishoiuasutuses

  Search category: Kategooria

 13. Terviseandmed

  Search category: Kategooria

 14. Tervise Arengu Instituut

  Search category: Kategooria

 15. Südametervis

  Search category: Kategooria

 16. Seksuaaltervis

  Search category: Kategooria

 17. Uno Kõiv

  Search category: Kontaktid / Veebikasutajad

  Uno Kõiv, Palade Põhikool, Palade Põhikool liitus tervist edendavate koolidega 2005 aastal. Oleme jätkuvalt püüdnud pöörata koolis tervetele eluviisidele ja turvalisusele tähelepanu.
 18. Ülle Laasner

  Search category: Kontaktid / Veebikasutajad

  Ülle Laasner, Eesti Tervisedenduse Ühing
 19. Ülle Ilves

  Search category: Kontaktid / Veebikasutajad

  Ülle Ilves, Tervise Arengu Instituut
 20. Uku Torjus

  Search category: Kontaktid / Veebikasutajad

  Uku Torjus, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet