Search_title

Search Keyword tervise edendamine Totalresultsfound

Search_result

 1. Loobu nikotiinist

  Search category: Töökohal

  ... peaks olema täielik, mitte piirduma ühe tubakatoote vahetamisega teise vastu. Alternatiivsed tubakatooted ei sobi uuringute andmetel loobumise abivahendiks, need pigem süvendavad sõltuvust. Tervisekäitumise ... 04 Jaanuar 2021
 2. Vaimse tervise toetamine: vähenenud töövõime

  Search category: Blogi

  Statistikaameti 2019. aasta andmeil esineb Eestis  tööga hõivatud inimestest ligi 18 protsendil  tervisest tingitud tegevuspiiranguid. Ligemale 53 000 töötaval inimesel on diagnoositud vähenenud töövõime, ... 05 Oktoober 2020
 3. Konverents toob vaimse tervise olukorra ja praktikad nähtamatust nähtavaks

  Search category: Blogi

  Täna toimuval tervisedenduse virtuaalkonverentsil „Vaimne tervis – nähtamatust nähtavaks“ antakse ülevaade vaimse tervise olukorrast. Räägitakse väljakutsetest ning arutletakse selle üle, kuidas ... 15 September 2020
 4. Narkootikumid töökohal: märkamine ja abistamine

  Search category: Blogi

  ... sageli sotsiaalne tegevus, seda tehakse koos teis(t)ega. Veebiuuringu andmeil on tarvitajate ohutunne aastate jooksul vähenenud ning et aine päritolu on sageli tarvitajatele teadmata, võivad tervisele ... 04 Juuni 2020
 5. Loobu tubakast

  Search category: Töökohal

  ... ahvatlus jätkata suitsetamist sinu ja sinu lähedaste tervisekaotust väärt. Kuidas loobuda? Alustada võiksid oma sõltuvuse tõsiduse testimisest. Päriselt võõrutusega alustamiseks võta abiks 2-nädalane ... 30 Detsember 2019
 6. Seksuaaltervis

  Search category: Töökohal

  ...  enese ja oma lähedaste kaitsmisest või sellest, kuidas lähedastega neil teemadel arutleda. Eestis pakub töötajate seksuaalhariduslikke koolitusi Eesti Seksuaaltervise Liit, lähemalt saate nend ... 03 Detsember 2019
 7. Haigekassa kuulutas välja tervise edenduse projektide hanked

  Search category: Uudised

  Haigekassa kuulutas välja neli tervise edenduse projekti hanget. Hanked kuulutati välja järgmistele projektidele: „Laste vaimse tervise edendamine“; „Laste hammaste tervis“; „Tervise edendamine ... 28 November 2019
 8. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel

  Search category: Töökohal

  ... alla, et lapsevanemad tuleksid kodus paremini toime ning oleksid seeläbi rahulikumad ning saaksid paremini tööle keskenduda. Näiteks saab pakkuda teenuseid ja koolitusi vaimse tervise hoidmiseks ja ... 30 Mai 2019
 9. VEPA otsib käitumisoskuste mängu mentoreid

  Search category: Blogi

  ...  märtsil 2019 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis ja selle viib läbi VEPA programmi treener Janette Puskas (PAXIS Institute, USA). Koolitus on inglise keeles koos sünkroontõlkega eesti keelde. TAI e ... 18 Veebruar 2019
 10. Alkohol ja vaimne tervis

  Search category: Töökohal

  2018. a augustis Tervise Arengu Instituudi tellimusel Turu-Uuringute AS poolt läbi viidud küsitlus näitas, et alkoholi tarvitab 76% täisealistest eestimaalastest. Arvestatav hulk elanikest peab ... 07 November 2018
 11. Vanemluse toetamine tööl hoiab motivatsiooni ja pühendumist

  Search category: Blogi

  September on Tervise Arengu Instituudi tervisekalendris pühendatud vanemlusele, sellele, kuidas on tööandjal võimalus toetada oma töötajaid vanemluses. Kuigi Eestis ei nähta veel sageli vanemluse ... 18 September 2018
 12. September TAI tervisekalendris. Kool algab...

  Search category: Blogi

  ... varasemas tervisekalendri postituses siin. Paralleelselt saab aga väga palju muudki ära teha ja mitte ainult kooliaasta hakul, vaid järjepidevalt. Tehke septembrikuu tööplaanid nii palju varem valmis, ... 23 August 2018
 13. Turvaline puhkus

  Search category: Töökohal

  ...  Sekretar.ee portaalis leidub nii häid nippe edukate suvepäevade läbi viimiseks kui ka soovitusi karide vältimiseks ühisüritustel. Tervisekalender soovitab tööandjatele alkoholivabasid suvepäevi ... 25 Mai 2018
 14. Tubakast loobumine on investeering tervisesse: võimalusi loobumise toetamiseks

  Search category: Töökohal

  ... ? Kui töötajate seas on suitsetajaid, uurige, kas nad sooviksid tubaka tarvitamisest loobuda ja vajaksid selles tuge. Kui huvilisi on rohkem, siis saab Tervise Arengu Instituut olla toeks lühiloengu ... 07 Mai 2018
 15. Märts TAI tervisekalendris. Puugid - mida rohkem kaitset, seda parem

  Search category: Blogi

  „Tavaliselt me puuke kogudes ikka kükitame. Aga siis olime küll kõik nagu aednikud, pepud taeva poole, sest kükitada ei tahtnud,“ kirjeldab Tervise Arengu Instituudi viroloogia osakonna juhataja Julia ... 05 Märts 2018
 16. Hindamisvahendid

  Search category: Koolis

  Tervisemeeskonna või -nõukogu hindamise küsimustik (2012) Küsimustiku abil on kooli tervisemeeskonnal või -nõukogul võimalik läbi viia hindamine. Eesmärgiks on selgitada välja tervisemeeskonna suutlikkus ... 16 Veebruar 2018
 17. Seadusandlus ja strateegiad

  Search category: Paikkonnas

  Rahvastiku tervise arengukava Rahvastiku tervise arengukava (RTA) püstitatab strateegilised eesmärgid Eesti rahvastiku tervise hoidmiseks ja jätkuvaks parandamiseks.Tegu on olulise alusdokumendiga ... 09 Veebruar 2018
 18. Koolitused

  Search category: Paikkonnas

  Tervise Arengu Instituut pakub maakonna ning kohalike omavalitsuste juhtidele, spetsialistidele ja neis tegutsevatele võrgustike liikmetele võimalust osaleda erinevatel koolitustel. Tervise- ja heaoluprofiili ... 09 Veebruar 2018
 19. Juhendid

  Search category: Paikkonnas

  Ülevaade paikkonna tervisedenduse valdkonnas välja antud olulisematest materjalidest, mis on abiks tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Laste ja perede heaolu. Tegevusi vaimse tervise toetamiseks ... 09 Veebruar 2018
 20. Paikkonna tervise-ja heaoluprofiili koostamise juhend

  Search category: Paikkonnas

  Juhend on abiks omavalitsuse ja maakonna või piirkonna tervise-ja heaoluprofiili koostamise protsessi läbiviimisel. Juhendmaterjali esimene, sissejuhatav osa annab ülevaate profiili olemusest, põhimõtetest, ... 08 Veebruar 2018