Search_title

Search Keyword tervise edendamine Totalresultsfound

Search_result

 1. Turvaline puhkus

  Search category: Töökohal

  ...  Sekretar.ee portaalis leidub nii häid nippe edukate suvepäevade läbi viimiseks kui ka soovitusi karide vältimiseks ühisüritustel. Tervisekalender soovitab tööandjatele alkoholivabasid suvepäevi ... 25 Mai 2018
 2. Tubakast loobumine on investeering tervisesse: võimalusi loobumise toetamiseks

  Search category: Töökohal

  ... ? Kui töötajate seas on suitsetajaid, uurige, kas nad sooviksid tubaka tarvitamisest loobuda ja vajaksid selles tuge. Kui huvilisi on rohkem, siis saab Tervise Arengu Instituut olla toeks lühiloengu ... 07 Mai 2018
 3. Märts TAI tervisekalendris. Puugid - mida rohkem kaitset, seda parem

  Search category: Blogi

  „Tavaliselt me puuke kogudes ikka kükitame. Aga siis olime küll kõik nagu aednikud, pepud taeva poole, sest kükitada ei tahtnud,“ kirjeldab Tervise Arengu Instituudi viroloogia osakonna juhataja Julia ... 05 Märts 2018
 4. Hindamisvahendid

  Search category: Koolis

  Tervisemeeskonna või -nõukogu hindamise küsimustik (2012) Küsimustiku abil on kooli tervisemeeskonnal või -nõukogul võimalik läbi viia hindamine. Eesmärgiks on selgitada välja tervisemeeskonna suutlikkus ... 16 Veebruar 2018
 5. Seadusandlus ja strateegiad

  Search category: Paikkonnas

  Rahvastiku tervise arengukava Rahvastiku tervise arengukava (RTA) püstitatab strateegilised eesmärgid Eesti rahvastiku tervise hoidmiseks ja jätkuvaks parandamiseks.Tegu on olulise alusdokumendiga ... 09 Veebruar 2018
 6. Koolitused

  Search category: Paikkonnas

  Tervise Arengu Instituut pakub maakonna ning kohalike omavalitsuste juhtidele, spetsialistidele ja neis tegutsevatele võrgustike liikmetele võimalust osaleda erinevatel koolitustel. Tervise- ja heaoluprofiili ... 09 Veebruar 2018
 7. Juhendid

  Search category: Paikkonnas

  Ülevaade paikkonna tervisedenduse valdkonnas välja antud olulisematest materjalidest, mis on abiks tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Laste ja perede heaolu. Tegevusi vaimse tervise toetamiseks ... 09 Veebruar 2018
 8. Paikkonna tervise-ja heaoluprofiili koostamise juhend

  Search category: Paikkonnas

  Juhend on abiks omavalitsuse ja maakonna või piirkonna tervise-ja heaoluprofiili koostamise protsessi läbiviimisel. Juhendmaterjali esimene, sissejuhatav osa annab ülevaate profiili olemusest, põhimõtetest, ... 08 Veebruar 2018
 9. Veebruar TAI tervisekalendris. Tasakaalustatud toitumine aitab viirushaigusi eemal hoida

  Search category: Blogi

  ... tasakaalustatud ja tervisliku toitumise nimel ära teha ka tööandja, usub toitumisnõustaja ja Tervise Arengu Instituudi toitumise infosüsteemi NutriData projektijuht Kristin Salupuu intervjuus terviseinfo.ee-le. ... 31 Jaanuar 2018