Otsi

Otsi sõna tubaka tarvitamine Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ... s – somaatiliste, käitumuslike ja kognitiivsete avalduste kompleks, mille korral aine või ainete tarvitamine saavutab inimese käitumises prioriteedi käitumisavalduste suhtes, mis on kunagi olnud suurem ... 01 Oktoober 2014
 2. Millal ja kuidas on vanemal võimalik mõjutada lapse teismeea käitumist?

  Kategooria: Blogi

  ... esi katsetusi alkoholi ja tubakaga on hilja selliseid kokkuleppeid sõlmima hakata. Alkoholi osas peab kokkulepe hõlmama ka lahjat alkoholi, sest näiteks purk siidrit sisaldab rohkem etanooli kui pits  ... 09 September 2014
 3. Kuidas vähendada koolis õpilaste uimastitarvitamist ja kuidas lahendada uimastitega seotud juhtumeid?

  Kategooria: Blogi

  ...  koolis suureks probleemiks. Riskikäitumise teadlikkuse uuringu (Politsei- ja Piirivalveamet 2014) andmetel peab tubakatoodete tarvitamist koolis väga või pigem suureks probleemiks 52% õpetajatest. Alkoh ... 05 September 2014
 4. Noored jalgpalliässad kutsuvad noori üles hoiduma alkoholist ja sigarettidest

  Kategooria: Uudised

  ... ituudi uuringu kohaselt suitsetab igapäevaselt iga kaheksas 14–15-aastane ja iga kuues 16–18-aastane," lausus Tael. „Osa noortest jõuab alkoholi ja tubaka tarvitamiseni sõpruskonna ja tuttavate ärgi ... 10 Juuli 2014
 5. Veerand vanematest arvab, et nad ei saa oma laste alkoholitarvitamist mõjutada

  Kategooria: Uudised

  Siseministeeriumi ja Terve Eesti Sihtasutuse kahest erinevast uuringust selgus, et 26% vanematest usub, et nad ei saa oma laste käitumist alkoholi ja tubaka tarvitamise osas mõjutada. Rohkem tunnevad  ... 13 Juuni 2014
 6. Näiteid ennetusprogrammidest ja headest praktikatest

  Kategooria: Koolis

  Botvini eluoskuste õpe (Botvin LifeSkills training). Tõenduspõhine uimastiennetusprogramm, mis vähendab alkoholi, tubaka jt uimastite kasutuse ja vägivalla riske. Selles osalemine annab lastele ja noortele e ... 21 Mai 2014
 7. Mida ütleb seadus?

  Kategooria: Koolis

  Järgnevalt on toodud olulisemad lõigud uimastitega (tubakas, alkohol, narkootilised ja psühhotroopsed ained) seotud seadustest. Ülevaade seaduse paragrahvidest on koostatud veebruaris 2016. Uimastitega se ... 16 Mai 2014
 8. Suitsuprii Klassi konkursi lõpetas edukalt 85% alustanud klassidest

  Kategooria: Uudised

  ... jaga lubanud jääda kogu võistluse perioodi, oktoobrist aprillini, tubakavabaks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti. Eesti kooliõp ... 09 Mai 2014
 9. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust?

  Kategooria: Koolis

  ... sest. Enamik noori võtab sotsiaalse küpsemise perioodil arengu loomuliku osana enam riske ja võib käituda oma tervist ohustavalt, nt eksperimenteerida alkoholi- ja tubakatoodetega koos samaealiste või natuke ... 22 Aprill 2014
 10. Valminud on koolidele mõeldud esitlusmaterjal energiajookidest

  Kategooria: Uudised

  ... bakast, narkootikumidest ja tervisliku toitumise põhimõtetest. Esitlusmaterjal selgitab, mis on energiajoogid, annab ülevaate nende koostisosadest, mõjust tervisele ning esitab lühikokkuvõtte Tervise Are ... 07 Märts 2014