Otsi

Otsi sõna tubakaseadus Kokku: 32 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tervisedenduse juubeliviktoriini tulemused

  Kategooria: Blogi

  ... küsimused ning avalikes kohtades suitsetamist piirava tubakaseaduse vastuvõtmise aeg. Täname kõiki osalejaid! Parim vastaja kasutas viktoriinile vastamiseks nime Eha ning tema saab kingituseks TAI kujundus ... 19 Juuni 2020
 2. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Kategooria: Blogi

  ... on tubakatööstusele suureks abiks. E-sigarettide müüki Eestis alustati ilma vanusepiiranguteta, enne tubakaseaduses vastava muudatuse tegemist. Varsti olid müügil ka tuhanded erinevad maitsestatud vedeliku ... 31 Mai 2020
 3. Juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused ...

  Kategooria: Uudised

  Alates 1. juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused, millega keelatakse tubakatoodete, nendega seonduvate toodete ja kaubamärkide väljapanek müügikohtades. Samuti keelatakse tubakast erinevad maitse- ja  ... 01 Juuli 2019
 4. Head lapsed, need kasvavad suitsuta

  Kategooria: Blogi

  Kuigi viimase paarikümne aasta jooksul on tubakatarbimine noorte seas jõudsalt vähenenud, alustatakse järjest sagedamini just e-sigarettidega. Seetõttu on juulist jõustuvad tubakaseaduse piirangud, mi ... 27 Juuni 2019
 5. Alkoholi müügipiirangud tulevad sõltlastele appi

  Kategooria: Uudised

  ...  ka juhendid tubakatoodete väljapanekuks seoses 1. juulil 2019 jõustuvate tubakaseaduse muudatustega.  ... 12 Veebruar 2019
 6. Uuring: tubakapoliitikast tulenevad piirangud on aidanud vähendada ka passiivset suitsetamist

  Kategooria: Uudised

  ... sainfo viimaste olulisemate muudatuste kohta tubakapoliitikas: Alates 19. jaanuarist 2018 jõustusid tubakaseaduse muudatused, millega keelustati e-sigarettide kasutamine kõikides suitsetamiseks ke ... 29 Märts 2018
 7. Aprillist võib müüa vaid aktsiisimärgiga e-sigarettide vedelikke

  Kategooria: Uudised

  ... 1.märtsil 2018. Maksumärgistamata ja nõuetele mittevastavaid tooteid on lubatud ladustada vaid aktsiisilaos. Lisaks sellele peab tarbimises oleva tubakavedeliku pakend vastama tubakaseaduse nõuetele, sealhulgas p ... 29 Märts 2018
 8. Politsei hakkab läbi viima alkoholi ja tubakatoodete kontrolloste

  Kategooria: Uudised

  ...  vägijook poest alaealiseni ei jõuaks,“ lisas Paap. Riigikogu võttis alkoholiseaduse ja tubakaseaduse muudatused vastu 20. detsembril, need jõustusid täna. Muudatuste eesmärk on tõhustada kontrolli alko ... 19 Jaanuar 2018
 9. President kuulutas välja alkoholi ja tubaka müüki puudutavad seadusemuudatused

  Kategooria: Uudised

  Aasta lõpus kuulutas president välja nii tubakatoodete kui alkoholi müüki puudutavad piirangud. Tubakaseaduse muudatusega hakkab tubaka- ja sellega seotud toodetele kehtima väljapaneku keeld ja kau ... 02 Jaanuar 2018
 10. Mida teha, kui naaber suitsetab?

  Kategooria: Blogi

  Vastavalt Tubakaseaduse §29 lg1 p19 on suitsetamine korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis keelatud. Akendel ja rõdudel suitsetamisele on erinevates riikides lähenetud e ... 05 Oktoober 2017
 11. 20. maist peavad kõik tubakatooted ja seonduvad tooted vastama ette nähtud nõuetele

  Kategooria: Uudised

  ... atakse ka hoonetes asuvad suitsetamisalad. Täpsemat informatsiooni kehtivate nõuete kohta leiab tubakaseadusest.  ... 20 Aprill 2017
 12. Valitsus kiitis heaks täiendavad tubakatoodete piirangud

  Kategooria: Uudised

  Valitsus kiitis heaks tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu. Sellega karmistatakse tubakatoodete müügipiiranguid, keelatakse riigisisene kaugmüük ja piiratakse tubakatoodete väljapanekut. Tervise- ja t ... 15 Detsember 2016
 13. Valitsus otsustas liikuda edasi alkoholi- ja tubakapoliitika karmistamisega

  Kategooria: Uudised

  ... oholi kättesaadavust alaealistele, vähendab alkoholi müügikohtade arvu ning muudab selle kauplustes vähem nähtavaks. Uue tubakaseaduse eelnõu väljatöötamisel pannakse rõhku alaealiste tervise kaitsele. Eel ... 02 Detsember 2016
 14. Rahandusministeerium teeb ettepaneku ühtlustada tubaka ja alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimäärad

  Kategooria: Uudised

  Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega korrastatakse tubakatoodete turgu ja ühtlustatakse a ... 02 November 2016
 15. Tubakatoodete väljapaneku piiramine sai valitsuskabineti heakskiidu

  Kategooria: Uudised

  Valitsuskabineti tänase otsusega läheb sotsiaalministeerium edasi tubakaseaduse muutmise eelnõuga, milles nähakse ette kõigi tubakatoodete võrdsustamist, alaealiste kontrollostude reguleerimist, dokumendi kü ... 26 Mai 2016
 16. Seadusemuudatus toob sigaretipakile pildid tegelikkusest

  Kategooria: Blogi

  ...  avaldab oma blogis kokkuvõtlikult kehtimahakkavad tubakaseaduse muudatused. Muutused pakendil olevas infos Pakendilt kaotatakse teave toote nikotiini-, tõrva- või vingugaasisisalduse kohta, kuna see loob eksliku m ... 19 Mai 2016
 17. E-sigarettidele kehtestatakse uued nõuded

  Kategooria: Uudised

  Valitsus kiitis täna heaks tubakaseaduse muudatuse, millega ühtlustatakse Euroopa Liidu liikmesriikides tubaka ja sellega seonduvate toodete nõudeid. Muudatus puudutab eelkõige elektroonilisi sigarette j ... 31 Märts 2016
 18. 2016. aasta muudatused Sotsiaalministeeriumi haldusalas

  Kategooria: Uudised

  ... muudatusena karmistuvad alates 2016. aasta 20. maist vastavalt Euroopa Liidu õigusele tubakatoodete pakendamise ja märgistamise nõuded, millega seoses muutuvad kohustuslikuks pilthoiatused sigarettide  ... 30 Detsember 2015
 19. Tubakaseaduse muutused vähendavad suitsetamise atraktiivsust ...

  Kategooria: Uudised

  Tänasel riigikogu täiskogu istungil on esimesel lugemisel tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega karmistuvad tubakatoodete märgistamise nõuded ning pakendil hakatakse esitama pilthoiatusi. Tervise- ja ... 08 Detsember 2015
 20. E-sigaret ei ole ohutu alternatiiv tavasigaretile

  Kategooria: Uudised

  ... te on uuritud vaid mõned aastad, kuid on juba leitud, et e-sigarettide tarvitamisel väljahingatav õhk ei ole puhas veeaur," ütles Üksik. "Kuna tubakaseaduse keeld siseruumides suitsetada ei laiene kah ... 20 Juuli 2015