Otsi

Otsi sõna vigastused Kokku: 25 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kasulikud lingid

  Kategooria: Ohutus

  Politsei  Maanteeamet Päästeamet Tööinspektsiooni tööohutuse põhimõtted Sotsiaalministeeriumi veebilehe tervisedenduse osas vigastuste ennetamine Eesti Punase Risti esmaabikoolitused Mürgistusteabekeskus: ... 24 Märts 2011
 2. Vigastuste vältimine ja esmaabi

  Kategooria: Ohutus

  Elupäästev esmaabi vigastuse korral Ohutusraamat koolilapse vanematele Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond lasteasutuses Kuidas vältida koolieelikute vigastusi Imikute ja väikelaste vigastuste ... 24 Märts 2011
 3. Vigastuste põhjused

  Kategooria: Ohutus

  ... as liiklusvigastus ja uppumine. Vaadates vanuserühmi, siis vanuses 15–19 moodustavad suure osatähtsuse liiklusvigastused ja enesetapp, vanuses 20–24 tulevad juurde ka mürgistused. 10–14-aastaste rühmas ... 24 Märts 2011
 4. Olukord Eestis

  Kategooria: Ohutus

  ... te surmapõhjustest moodustasid vigastused 62%. Euroopa Liidus hukkus 2015. aastal vigastuste tõttu 47 inimest 100 000 elaniku kohta. Mehi sureb vigastuste tõttu sagedamini kui naisi, kuid sugudevaheline erine ... 24 Märts 2011
 5. Vigastuste ennetamine

  Kategooria: Ohutus

  ... use läbi või tahtlikult, enesele või teisele suunatud vägivalla tagajärjel. Vigastusliikidest on olulisemad järgmised tahtmatud ehk mittesihilikud ehk õnnetuslikud vigastused: mürgitus, sh alkoholimü ... 24 Märts 2011