Tervise edendamine / Koolis

Koolituse eesmärk on toetada laste ja noortega töötavaid spetsialiste kaasamaks tegevustesse õpilasi. Koolituse tulemusel osalejad soovivad ja oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lahendamisesse ja otsustusprotsessi nii, et õpilaste osalus koostöös ühise eesmärgi nimel on edukas kõigi osaliste jaoks.

Koolituse „Kuidas kaasata õpilasi?” õppekava.

Teavet koolituste toimumise ja registreerimise kohta saab Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.