Tervise edendamine / Koolis

Infopäeva eesmärk:

  • suurendada koolimeeskondade võimekust üheskoos koostööpartneritega planeerida ja ellu viia uimastiennetustegevusi
  • tutvustada veebipõhist juhendit, mis asub veebilehel www.terviseinfo.ee/uimastiennetus-koolidele ja pakub nõuandeid laiapõhiseks uimastiennetuse korraldamiseks koolides
  • suurendada teadmisi ja oskusi, kuidas rakendada ühiseid kokkuleppeid uimastitega seotud olukordade ennetamiseks, uimastitega seotud olukordades käitumiseks ja nende lahendamiseks

Infopäeva õpiväljundid

Infopäeva lõpus osaleja:

  • teab, millised ennetustegevused aitavad kaasa noorte uimastitarvitamise vähenemisele
  • teab, kuidas tegutseda uimastitega seotud olukordades
  • teab, kust leida ja kuidas kasutada koolidele suunatud uimastiennetuse veebipõhist juhendmaterjali
  • valmisolek uimastiennetustegevuste elluviimiseks koolis on suurenenud

Sihtrühm. Infopäeval osalevad 4-7 kooli meeskonnad (komplekteerimisel aitab TAI), igast koolist 3-7 inimest sh tervisenõukogu liikmed, õpilasesinduse esindajad ja vähemalt 1 juhtkonna liige.

Infopäeva läbiviijad: Tiia Pertel Tervise Arengu Instituudi tervise edendamise osakonnast, vene keelseid infopäevi viib läbi Julia Kašina. Infopäevi viiakse läbi koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga.

Lae alla infopäeva tutvustus: pdf buttonUimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis

 

Lisainfo ja infopäeva tellimine oma paikkonda/kooli:
Mari Raudsepp
tel 659 3838
mari.raudsepp@tai.ee