Tervise edendamine / Koolis

18.-19. Augustil toimus Pedasel Tervist Edendavate Koolide (TEK) suvekool, teemaks „Kuidas luua kooli, kus kõigil on hea olla?“

Suvekoolis osalejaid tuli tervitama ja pidas sooja ning elulise avakõne Mariann Rikka haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonnast, kes andis pidulikult
üle ka uuele võrgustikuga liitunud koolile tunnistuse. Tervise Arengu Instituudi projektijuht Ingrid Peek tutvustas TEK võrgustiku liikmete hulgas 2016. aasta kevadel läbi viidud uuringu tulemusi, mis käsitlesid võrgustiku liikmete aktiivsust, tegevuse süsteemsust, hinnanguid ja ootusi. Suvekooli sissejuhtava inspireeriva avaettekande „Õppimist toetav keskkond - mida märgata?“ pidas Tallinna Ülikooli teadur Grete Arro.

Pärastlõunal toimusid paralleelsessioonidena erinevad töötoad. Huvilised said endale osalemiseks valida kaks enim huvipakkuvat:

  • Kuidas koolipere saab toetada 21. sajandil vajaminevate oskuste arengut – Triin Sokk, TAI
  • VEPA mäng paneb õpetajad naeratama – Kai Klandorf, TAI
  • Kiusuvaba kool - on see võimalik? – Triin Toomesaar, KiVa
  • Väärtused ehk kuidas märgata olulist? – Mari-Liis Nummert, Mari-Liisa Parder, Tartu Ülikooli eetikakeskus

Õhtupoolikul osaleti ühiselt Seikluskoolituse meeskonna poolt korraldatud aktiivsel ning lõbusal meeskondlikul seiklusmängul „Välja(-)kutse“, kus edu aluseks oli iga meeskonna enda läbimõeldud tegevusplaan ning lõpptulemusele orienteeritus. Osalejatel olid vabad käed „teekonna”, tempo ja tegevuste keerukuse valikul. Valida sai erinevate mitmekülgsete tegevuste vahel, mis vajasid loovust, eeldasid head “silma”, andis võimaluse nutikust ja mõtteteravust proovile panna, eeldasid mõõdukat liikumisaktiivsust, aga soovi korral pakkusid võimalust ka väljakutseteks suuremat füüsilist aktiivsust nõudvate ülesannete näol.

Õhtul toimus lustakas Isetegevusõhtu, mille teemaks oli sel korral „Rio 2016“. Kõik paikkonnad olid ette valmistanud lõbusad ja meeleolukad etteasted, sidudes paikkonna tutvustused olümpiamängude teemaga. Etteastete vahel vaadati ühiselt erinevaid spordiga ja olümpiamängudega seotud humoorikaid video- ja muusikaklippe. Nalja, nuputamist ja aktiivset tegevust jätkus mitmeteks tundideks.

Teise päeva hommik algas kohe tegusa ja kaasava maailmakohvikuga „Tervist Edendav Kool ja koostöövõrgustik – kuidas edasi?“, mida oli juhtima tulnud koolitaja ja haridusentusiast Urmo Reitav. Ühiste sisukate kohvikulauaarutelude käigus sai kirja palju häid ja olulisi mõtteid. Kokkuvõtet maailmakohvikust saad lugeda siit.

Tõhusate arutelude järel said osalejad proovile panna oma teadmised ja oskused esmaabi andmisel. Elamuspanga ja Eesti Punase Risti koostöös läbi viidud mängus „Esmaabi ABC“ tuli osalejatel anda abi erinevat tüüpi kannatanutele. Ette antud juhtumid olid värvikad ja emotsionaalsed, pakkusid meeskondadele mitmekülgset väljakutset. Mängujärgsel arutelul said kõik juhtumid ühiselt läbi räägitud, kannatanud andsid ülevaate oma tähelepanekutest, arutati, mis läks hästi ja mida oleks saanud teisiti teha, kuidas konkreetses olukorras oleks olnud kõige õigem käituda.