Tervise edendamine / Koolis

Tervist edendavate koolide võrgustiku suvekool leidis 2013. aastal aset 15.–16. augustini Nelijärve Puhkekeskuses.

Iga-aastase suvekooli osalejaid tervitas ja avasõnad lausus Tervise Arengu Instituudi teadusdirektor Toomas Veidebaum.

Sellele järgnenud ettekandes andsid ülevaate Eesti tervist edendava kooli 20-aastasest ajaloost Kersti Lepik, Kädi Lepp ja Siivi Hansen.

Tartu Descartes'i Lütseumi direktori Jaan Reinsoni ettekanne „Oskus mõelda, orienteeruda ja areneda" andis osalejatele ülevaate lütseumi töödest-tegemistest tervist edendava koolina.

Järgnes tervist edendavate koolide võrgustikku uute liikmete vastuvõtu tseremoonia.

Pärastlõunase osa avas aasta arvamusliidri, ajakirjanik Tiina Kangro ettekanne kaasavast haridusest „Tuuletõmbekambritest isearenevateks kompetentsipadadeks".

Pärast sirutuspausi tegi Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) tegevdirektor, vanemteadur Merike Sisask ülevaate ERSI koolipõhistest sekkumisprogrammidest vaimse tervise edendamiseks ja kaitseks.

Seejärel tutvustas Tervise Arengu Instituudi tervise edendamise osakonna juhataja Tiia Pertel koostatavat juhendmaterjali „Soovitused uimastiennetuseks koolis".

Päeva lõpetas lõbus meelelahutusprogramm.

Suvekooli teise päeva avaettekanne „Kõige parem on üheskoos" tuli Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži lektorilt, pereterapeut Pille Murrikult.

Järgnes liikumispaus, misjärel suvekooli osalejad jagunesid eri paralleelloengute vahel:

  • Ambromed Kliiniku kliinilise psühholoogi ja pereterapeudi Jelena Põldsami loeng keskendus õpilaste toitumishäiretele pereprobleemide kontekstis.
  • "Laste hammaste tervis 2013" projektijuhi, hambaarst Marek Vink pidas loengu teemal "Suutervist edendav kool?".
  • Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ja Mainori Kõrgkooli õppejõud, konsultant ja superviisor Tiina Merkuljeva rääkis osalejatele organisatsioonisisestest ja -välistest töötajate jõustamise vormidest.

Päeva teine pool möödus paralleelsetes töötubades:

  • Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži lektor ja pereterapeut Pille Murrik viis läbi töötoa "Kaasamine parimal moel".
  • Ambromed Kliiniku kliiline psühholoog ja pereterapeut Jelena Põldsam juhtis töötuba "Kui noorel on toitumishäire...".
  • Laste hammaste tervis 2013" projektijuht ja hambaarst Marek Vink vedas töötuba "Kuidas jätta hambaarst tööta?".
  • Lastekeskus Tähetorn juhataja, koolitaja ja loovterapeudi Mall Tamme eestvedamisel toimus töötuba "Dialoog endaga".

 

Suvekooli ettekandeid saad vaadata ja alla laadida siit.