Tervise edendamine / Koolis

Tervist edendavate koolide võrgustik toimib kolmel tasandil:

Kool – tervisemeeskond või tervisenõukogu

Tervisemeeskonna või -nõukogu tegevuse eesmärk on suunata järjepidevalt ning sihipäraselt koolitervise ja -heaolu arengut.

Tervisemeeskonna soovitusliku koosseisu, tegutsemise põhimõtete ja ülesannetega saad tutvuda siin.

Tervist edendavate koolide tegevusest ning võimekusest laste ja personali tervise edendamisel annavad ülevaate järgmiste uuringute raportid:

Maakonna või linna TEK-võrgustik

Selle tasandi võrgustik ühendab kõiki paikkonna tervist edendavaid koole. Kohalikku võrgustikku kuuluvaid asutusi nõustab koordinaator.

Koordinaatori rolliga paikkonna koolide tervist toetava keskkonna arendamisel saad tutvuda siin.

Koordinaatorite tegevusest paikkondades saad lugeda uuringu raportist „Koordinaatorite tegevus ja suutlikkus lasteaedade/koolide tervist toetava keskkonna arendamisel ja koostöövõrgustiku võimestamisel".

Riiklik tasand

Riiklikul tasandil koordineerib Tervist Edendavate Koolide võrgustikku Tervise Arengu Instituut, kelle ülesandeks on juhendmaterjalide väljatöötamine, koolitamine, trükiste väljaandmine, vajadusel uuringute läbiviimine, koordinaatorite võrgustiku arendamine, võrgustiku suve- või talvekoolide läbiviimine.

Kõigi tasandite kontaktisikud leiad siit.