Tervise edendamine / Koolis

Koolitused haridusasutuste töötajatele ja teistele spetsialistidele

 • Tervisedendus ja -kasvatus lasteaias. Üldised põhimõtted (8 t). Toimus neli koolitust (Tartu, Pärnu, Rakvere).
 • Laste sotsiaalsete oskuste kujundamine (8 t). Toimus neli koolitust (Tartu, Rakvere, Tallinn).
 • Lapse seksuaalne areng ja seksuaalkasvatus (8 t). Toimus neli koolitust (Jõhvi, Viljandi, Tartu).
 • Pilootkoolitused „Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias" koolieelsete lasteasutustele neljal erineval teemal eesti ja vene keeles:
  • "Laste väärkohtlemine ja laste väärkäitumine – mis on mis?" (8 t)
  • "Suhtlemine laste ja vanematega" (8 t)
  • "Arengulise erivajadusega lapse abistamine" (8 t)
  • "Psüühiline trauma ja kaotus lapse pilgu läbi" (8 t)
   Kokku toimus kaheksa koolituspäeva Tallinnas.
 • Õpilaste kaasamine (16 t).
  Toimus kaks kahepäevast koolitust (Tartu, Kuressaare).
 • Tervisedenduse baaskoolitus koolide tervisenõukogudele „Tervist edendavaks kooliks saamise 5 sammu" (8 t). Pilootkoolitus (Haapsalu).
 • Koolitused noorsootöötajatele („Räägime tervisest!") (24 t) Toimus kaks koolitust (Põlva, Rakvere).
 • Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis (4 t).
  Kaks infopäeva koolide meeskondadele koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga, osales 11 Tallinna kooli.
 • Arenduskoolitused koordinaatoritele:
  • 20.–21.03.2014 Harjumaal Laulasmaal. Tutvustati TAI laste ja noorte valdkonna 2014. aastaks planeeritud tegevusi ja viidi läbi koolitus "Spetsialistist koolitajaks".
  • 22.–23.10.2014 Tartus. Tehti kokkuvõte TAI laste ja noorte valdkonnas 2014. aastal elluviidud tegevustest ja viidi läbi koolitus „Tervist edendavaks kooliks saamise 5 sammu".

Haridusasutuste tervisedenduse koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil, sh haridusasutuste tervist edendava tegevuse alane nõustamine

 • Koolieelsete lasteasutuste koostöövõrgustiku koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil, sh nõustamine toimus 19 paikkonnas, sh 15 maakonnas ja neljas suuremas omavalitsuses. Koordinaatorid nõustasid 140 haridusasutust, sh 76 TEL-võrgustiku liiget tervise ja heaolu hindamisel, planeerimisel ja tegevuste rakendamisel 557,5 tunni ulatuses; haridusasutuste koostöövõrgustiku tegevust koordineeriti 908 tunni ulatuses. Kokku 1465 tunni ulatuses.
 • Koolide koostöövõrgustiku koordineerimine ja nõustamine toimus 18 paikkonnas, sh 15 maakonnas ja kolmes suuremas omavalitsuses. Koolide koordinaatorid nõustasid 236 haridusasutust, sh 172 TEK-võrgustiku liiget tervise ja heaolu hindamisel, planeerimisel ja tegevuste rakendamisel 611 tunni ulatuses; haridusasutuste koostöövõrgustiku tegevust koordineeriti 704 tunni ulatuses. Kokku 1315 tunni ulatuses.
 • 17 lasteaia koordinaatorit ja 12 koolide koordinaatorit korraldasid ühe või mitu koolitust või üritust, mis aitab haridusasutuste tervisealast teadlikkust tõsta.
 • Kokku nõustasid ja koordineerisid koordinaatorid 376 haridusasutust (34% asutuste üldarvust), sh 248 TEL- või TEK-võrgustikku kuuluvat asutust (55% võrgustikuga liitunute üldarvust).

Haridusasutuste tervisedenduse võrgustike (TEL ja TEK) arendamine 2014

Diabeeti põdevate laste toimetuleku suurendamine haridusasutustes arendamise kaudu

 • Seitse diabeedi- ja kooliõde pakkus teenust 29 erinevas lasteaias ja koolis 68 visiidi käigus 33 lapsele vanuses 1,8–13 eluaastat, sh 10 tüdrukule ja 23 poisile üle Eesti. Seitse õde on koolitanud ja nõustanud kokku 428 haridusasutuse töötajat, lapsevanemat ja last/õpilast

Trükised ja veebipõhised materjalid

 • Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis
  Veebipõhine juhendmaterjal asub veebilehel www.terviseinfo.ee/uimastiennetus-koolidele. Juhend on veebis eesti- ja venekeelsena. Materjali tutvustamiseks on olemas ka flaierid.
 • Vaimse tervise edendamise voldikud noortele
  Kordustrükk eesti ja vene keeles („Ära peida end probleemide eest, lahenda need!", „Pane ennast maksma!", „Maha stress, ei üksindusele ja kurbusele!", „Leia mõtete tasakaal!", „Hinda end õiglaselt!").

Tõenduspõhiste sekkumiste piloteerimine

 • Incredible Years vanemaharidusprogramm – eelkooliealise lapse vanema programm 3–6-aastase lapse vanematele, venekeelne versioon 3–8-aastase lapse vanematele. 2014. a kuus Incredible Years programmi järgi töötavat venekeelset testgruppi.

Konkursid ja kampaaniad