Tervise edendamine / Lasteaias

Projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis“ üheks tegevussuunaks on diabeeti põdevate laste ja noorte toetamine haridusasutuses. Eesmärgiks on 1. tüüpi diabeeti põdevaste laste toimetulek lasteaias ja koolis, nende haiguse hea kontroll ning võrdne kohtlemine teiste lastega.

Diabeeti põdeva lapse hakkamasaamisel on oluline roll teda ümbritsevate täiskasvanute teadlikkusel ja suutlikkusel last aidata ning toetada. Lasteaia- ja kooliealine laps, kes viibib olulise osa päevast lasteasutuses, vajab sealse personali tuge diabeedi haldusel. Diabeedi hea konrtoll tagatakse veresuhkru mõõtmise, teadliku toitumise ja paindliku insuliini annustamisega, eesmärgiga hoida veresuhkru tase võimalikult suure osa ajast normi piires.

Projekti viib ellu Tervise Arengu Instituut, rahastab Eesti Haigekassa.

Projekti elluviimine on toimunud koostöös Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühinguga (ELDÜ, https://diabeedikool.ee/), Tallinna Lastehaigla ja Tartu Lastekliiniku endokrinoloogide, diabeedi- ja kooliõdedega.

Projekti tegevuste ja tulemustega saad tutvuda siin.

Trükised leiad juhendmaterjalide alt.

2012. aastal töötasime välja esialgse teenuse kontseptsiooni "Diabeediga laps haridusasutuses" ja 2015. aastal uuendasime seda vastavalt 2012–2014 teenuse rakendamise käigus saadud tagasisidele ja hindamistulemustele. Teenuse kontseptsiooniga saad tutvuda siin.

2021. aastal valmis animatsioon „Diabeediga laps lasteaias ja koolis“, seda saab vaadata Diabeedikooli veebilehel.