Tervise edendamine / Lasteaias

Tervisekasvatus

  • 23. November 2017

"Tervis ja terviseteadlikkus läbi toitumis- ja liikumismängude" (2010)

Juhendmaterjali on koondatud paremik tervislikku toitumist edendavatest mängudest, mis laekusid 2006. a Tervise Arengu Instituudi algatatud samanimelisele ideekonkursile. Juhend on koostatud eelkõige koolieelsete lasteasutuste personalile (rühma-, liikumis-, muusikaõpetajad, tervishoiutöötajad jt), kes on seotud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisega asutuses ning oma igapäevase tegevuse kaudu saavad kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi läbi mängu ja kehalise aktiivsuse edendamise.

Esimeses osas antakse mängude läbiviijale taustinformatsioon tervisliku toitumise põhimõtetest ning tunnustatud seisukohtadest, mis on abiks lastega nendel teemal arutluste ja mängude läbiviimisel. Teine ehk juhendi põhiosa koosneb tervislikku toitumist kujundavatest ja kinnistavatest laua-, liikumis-, õue-, draama- ning laulumängudest.

Enamik mänge on koostatud vanusgrupile 3–7 eluaastat, üksikuid mänge on võimalik mängida ka 2–3aastaste lastega. Mängudel puudub vanuseline ülempiir, paljusid neist on võimalik kasutada ka algklassides tervisliku toitumise teema käsitlemisel.

NB! Internetileheküljel olevat faili on kohandatud, et tagada mugav ligipääs internetist trükise sisule. Selle tõttu võivad teatud kujunduselemendid trükises, arvutiekraanil ja printversioonis erineda.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja kasvatustööst" (2010)

2008. a Tervise Arengu Instituudi organiseeritud ideekonkursile „Tervis ja turvalisus lasteaia õppe- ja kasvatustöös" esitati 40 tööd, millest žürii valis kogumikku 18. Teemadena on esindatud ohtude ennetamine ja turvalisus, kehalise aktiivsuse edendamine, laste vaimse tervise hoidmine, sotsiaalsete oskuste kujundamine, meeleelundite tervis, liikluskasvatus jne. Kogumik on illustreeritud fotodega.

Materjal on igapäevaselt toeks lasteaedade personalile tervisekasvatuse läbiviimisel ja toetab koolieelse lasteasutuse õppekava valdkonna „Mina ja keskkond" eesmärkide elluviimist.

Kogumikku saad vaadata ja alla laadida siit.

Tervisekasvatuse materjale (näiteks suutervis, seksuaalksvatus jne) vaata rubriigi alt „juhendmaterjalid“