Tervise edendamine / Lasteaias

Koolituse eesmärk on arendada lasteaiatöötajate teadmisi ja oskusi arengulise erivajadusega lapse märkamiseks ja tema arengu toetamiseks lasteaias, turvalise arengukeskkonna kindlustamiseks, käitumisprobleemide ennetamiseks ja koostööks arengulise erivajadusega lapse toetamisel.

Koolituse „Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja toetamine" õppekava.

Teavet koolituste toimumise ja registreerimise kohta saab Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.