Tervise edendamine / Lasteaias

Koolituse sihtgrupp: koolieelsete lasteasutuste õpetajad

Õppekavarühm: koolieelikute õpetajate koolitus

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Teemad

 • Kuidas aktiivse kuulamisega mures last aidata ja kuidas see mõjutab lapse arengut? Kas aktiivne kuulamine võiks toimida ka lasteaias? Aktiivne kuulamine, kui lapsel on midagi hästi läinud või tal on hea tuju.
 • Millal ja kuidas kasutada kehtestavaid mina-sõnumeid? Miks mina-sõnumid on tõhusamad, kui sina sõnumid? Mida teha siis, kui kehtestavad mina-sõnumid ei toimi?
 • Tunnustamine ja lapse julgustamine. Kuidas seda tõhusalt teha?
 • Kuidas lapsevanemaid koostööle saada? Mida teha, kui lasteaed näeb, et laps on hädas ja on probleem, kuid lapsevanem seda ei näe? Mida teha lapsevanemaga, kes süüdistab õpetajat, teisi lapsevanemaid või lapsi?
 • Karistamise mõjud lapse arengule. Mida näitavad viimastel aastakümnetel tehtud aju-uuringud? Mida teha karistamise asemel?

Õpiväljundid, koolituspäeva lõpus osaleja:

 • oskab teha lihtsamaid aktiivse kuulamise tagasipeegeldusi ja koostada kehtestavaid mina-sõnumeid,
 • teab, et kehtestamisel on oluline ka kuulamisoskus,
 • mõistab, et aktiivne kuulamine ja mina-sõnumid on vaid ühed „tööriistad“ nii õpetaja kui ka lapsevanema „tööriistakastis“, 
 • teab, millistes olukordades kasutada kuulamis- ja kehtestamisoskuseid nii, et need toimiksid,
 • on teadlik, et oskuste kasutamine eeldab igapäevast harjutamist, 
 • on teadlik karistamise mõjudest lapse arengule ja teab, mida karistamise asemel teha võiks.

Metoodika

 • Oskuste harjutamiseks erinevate olukordade läbimängimised, arutelu väikestes gruppides,
 • juhtumite näited.

Koolitusel jaotatavad materjalid: trükis ”Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias”

Koolitaja: Kadri Järv-Mändoja

Õppinud Tartu Ülikoolis 2 aastat eripedagoogikat, seejärel psühholoogiat ning kõrvalerialana lapsepsühholoogiat. 2002. aastal lõpetas Tartu Ülikooli magistriõppe koolipsühholoogia erialal. 2004. aastast on Perekeskuses Sina ja Mina Gordoni Perekooli koolitaja. On ka superviseeritav pereterapeut. Viis aastat töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriahaiglas ning üle 10 aasta koolis koolipsühholoogina.

Õppekeskkond: Koolitused toimuvad õppetööks sobivates ning tingimustele vastavates seminariruumides.

Päevakava
9.45-10.00 kogunemine
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 koolitus
13.15-14.00 paus
14.00-15.30 koolitus
15.30-15.45 paus
15.45-17.15 koolitus

Koolitus ning selle ajal pakutav toitlustus on osalejatele tasuta.

Koolituspäeval täismahus osalenutele väljastatakse tõend.

Koolituste täpsed toimumisajad ajad ja registreerimine koolitustele veebilehelt www.terviseinfo.ee/sundmused