Tervise edendamine / Lasteaias

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

tel_logo

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui töötajatele heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd, kujundada toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, tervisekäitumist ning tõsta töötajate kompetentsust tervise valdkonnas.

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku kuulub üle 300 liikme. Üle-eestilisse koostöövõrgustikku kuulub 18 paikkondlikku võrgustikku, mida koordineerivad ja nõustavad lasteaedade koordinaatorid.

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku areng sai alguse "Laste ja noorukite riikliku terviseprogrammi aastani 2005" alaprojektist „Tervist Edendav Lasteaed" (projekt lõppes aastal 2005). Projekti raames väljatöötatud tervist edendava lasteaia mudelis võeti arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), rahvusvaheliste tervisedenduse programmide ja võrgustike (The European Network of Health Promoting Schools, Tšehhi Vabariigi projekti „The Healthy Kindergarden") tõenduspõhiseid aluseid, soovitusi ning praktilisi kogemusi.

Kuidas toetada igakülgselt laste tervist, selleks saab häid ideid ja mõtteid juhendmaterjalidest siit ja töötajate tervise edendamiseks siit.

Häid mõtteid saab ka koolidele mõeldud tervisedenduse abimaterjalidest. Euroopa tervist edendavate koolide (SHE) võrgustiku väljatöötatud tervist edendava kooli põhimõtteid tutvustav juhend on suunatud juhtkonnale, õpetajatele ja teistele spetsialistidele. Juhendist saab tuge nii tervist edendavaks kooliks pürgimisel kui ka toimiva tervist edendava kooli arendamisel.

Veebipõhise juhendi leiad siit.