Tervise edendamine / Lasteaias

Tervist edendavate lasteaedade võrgustik toimib kolmel tasandil:

Lasteaed – tervisemeeskond

Tervisemeeskonna või -nõukogu tegevuse eesmärk on suunata sihipäraselt lasteaia tervise ja heaolu valdkonna järjepidevat arengut. Koosseis oleneb asutuse koosseisust ja koostöö orienteeritusest paikkonnas.

Tervisemeeskonna soovitusliku koosseisu, tegutsemise põhimõtete ja ülesannetega saad tutvuda siin.

Maakonna või linna TEL-võrgustik
  • Selle tasandi võrgustik ühendab kõiki paikkonna tervist edendavaid lasteaedu. Kohalikku võrgustikku kuuluvaid asutusi juhendab koordinaator.
    Koordinaatori roll
  • Koolieelsete lasteasutuste koostöövõrgustiku sh Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) tegevuse koordineerimine ja tõhustamine laste ja noorte tervisliku arengu toetamisel koostöös maakonnas või kohalikus omavalitsuses töötava tervisedenduse eest vastutava spetsialistiga
  • Paikkonnapõhiste koolituste, suvekoolide, kogemus- ja arenduspäevade vms korraldamine, mis aitavad haridusasutuste tervisealast teadlikkust tõsta, häid kogemusi jagada ning koostöövõrgustiku tegevusi planeerida.
  • Haridusasutuste juhendamine tervise ja heaolu hindamisel, tegevuste planeerimisel ja rakendamisel.
  • TEL ja/või TEK võrgustikku kuuluvate asutuste ja tervisemeeskondade- või nõukogude juhtide kontaktandmete paikkonnapõhise listi haldamine.
  • TAI ja teiste koostööpartnerite tervisealase info edastamine haridusasutustele nt koolituste ja konverentside info, pressiteated, kampaaniad, koostööprojektid, uuringute andmed jne.
Riiklik tasand

Tervise Arengu Instituudi roll:

Kõigi tasandite kontaktisikud leiad siit.