Tervise edendamine / Lasteaias

Tervist edendavate lasteaedade võrgustik toimib kolmel tasandil:

Lasteaed – tervisemeeskond

Tervisemeeskonna või -nõukogu tegevuse eesmärk on suunata sihipäraselt lasteaia tervise ja heaolu valdkonna järjepidevat arengut. Koosseis oleneb asutuse koosseisust ja koostöö orienteeritusest paikkonnas.

Tervisemeeskonna soovitusliku koosseisu, tegutsemise põhimõtete ja ülesannetega saad tutvuda siin.

Tervist edendavate lasteaedade tegevusest ning võimekusest laste ja personali tervise edendamisel annavad ülevaate järgmiste uuringute raportid:

Maakonna või linna TEL-võrgustik

Selle tasandi võrgustik ühendab kõiki paikkonna tervist edendavaid lasteaedu. Kohalikku võrgustikku kuuluvaid asutusi nõustab koordinaator.

Koordinaatori rolliga paikkonna lasteaedade tervist toetava keskkonna arendamisel saad tutvuda siin.

Koordinaatorite tegevusest paikkondades saad lugeda uuringu raportist „Koordinaatorite tegevus ja suutlikkus lasteaedade/koolide tervist toetava keskkonna arendamisel ja koostöövõrgustiku võimestamisel".

Riiklik tasand

Tervise Arengu Instituudi tegevus:

  • koolitamine ja teavitamine
  • juhendmaterjalide ja trükiste väljatöötamine
  • vajadusel uuringute läbiviimine
  • koordinaatorite võrgustiku arendamine sh koolitamine
  • võrgustiku liikmete heade praktikate kogumine, toimetamine ja avaldamine veebilehel terviseinfo.ee
  • suve- või talvekooli läbiviimine võrgustiku liikmetele

Kõigi tasandite kontaktisikud leiad siit.