Tervise edendamine / Paikkonnas

E-rakenduse testimine

 • 09. November 2020

Testimisel on uus töövahend, mis lihtsustab kohalikel omavalitsustel tervise- ja heaoluprofiili koostamist. Selleks, et uus töövahend vastaks võimalikult hästi kasutaja ootustele, kaasasime kohalikud omavalitsused ka tagasiside kogumiseks rakenduse testimisse. 

Projektiga liitus 9 omavalitsust Harjumaalt ning 2 mujalt Eestist. Oleme äärmiselt tänulikud, et nii mitu omavalitsust võtavad aja panustamiseks. Lisaks profiili täitmisele tuleb neil analüüsida tööriista ning oma kogemusi igakülgselt jagada. Aitäh, Anija vald, Keila linn, Kiili vald, Kose vald, Kuusalu vald, Lääne-Harju vald, Põhja-Sakala vald, Raasiku vald, Saue vald, Tapa vald, Viimsi vald! Koostöö teiega innustab ja julgustab.

Pilootprojekt on Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi koostöö

Pilootprojektis kogume infot valdkondade kaupa ning kogu protsess kestab 7 kuud. Märtsis 2021 koostavad osalevad omavalitsused ka ennetus- ja arendustööde tegevuskava. Iga valdkonna lõppedes korraldame profiili täitjatele töötoa, kus jagada omavahel kogemusi ja teha ettepanekuid indikaatorite ning tehnilise osa täiendamiseks. Meie eesmärk ei ole ainult töövahend vaid ka kogemus protsessist – meeskonnatöö korraldamisest, kaasamisest, ekspertteadmiste kasutamisest parimal viisil.

Kaks liidetud profiili

Tänaseks on tervise- ja heaoluprofiile liidetud Sotsiaalkindlustusameti laste ja perede heaoluprofiil. Ühine töövahend annab võimaluse analüüsida olukorda kogu inimese elukaart silmas pidades, pöörates erilist tähelepanu lastele ja peredele.

Terviklik teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, aitab teha paremaid valikuid ning kasutada vahendeid võimalikult targalt ja tulemuslikult.

E-rakenduse eelised

Profiili sisendiks on statistilised andmed ning kogukonnaliikmetelt ja spetsialistidelt kogutud info. Uue rakenduse abil on meeskonnal võimalus profiili panustada samaaegselt ning luua kokkuvõtteid valdkondade koondvaates, kus saab võrrelda eri indikaatoritele antud hinnanguid.

Andmed Eesti statistika ning tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist saab profiili otse importida. Lisaks kasutame andmeid teistest riiklikest andmebaasidest näiteks STAR, EHIS ja Päästeameti interaktiivne andmerakendus.

Analüüsil aitavad andmeid visualiseerida automaatselt tekkivad joonised.

Siht toetada tervikprotsessi

Pilootprojekti eesmärk ei ole ainult omavalitsuste ootustele vastava e-keskkonna loomine, vaid ka terviknõustamise vajaduste väljaselgitamine.
Tervise Arengu Instituudi ülesandeks on töövahendi tehniline pool, Sotsiaalkindlustusamet on pilootprojekti abil arendamas profiili juurde kuuluvat nõustamisprotsessi.

Pilootprojekti õpikohad
 • Kuidas toimib tehniline keskkond lõppkasutaja jaoks?
 • Kuidas keskkond kohalike omavalitsuste vajadustele võimalikult vastavaks kohandada?
 • Kuidas toetavad indikaatorid tervikanalüüsi?
 • Kuidas toimib koostöö profiili täitmisel ja analüüsi koostamisel?
 • Millist tuge omavalitsused vajavad protsessi õnnestumiseks?
 • Kuidas toetab praegune analüüsivorm tegevuskavade loomist?
Mida võidavad kohalikud omavalitsused?
 • Saadakse terviklik valdkondadeülene analüüs inimeste heaolu puudutavates küsimustes.
 • Saadakse ülevaade paikkonna ressurssidest ja spetsialistidest ning vähendatakse dubleerimist.
 • Parandatakse spetsialistidevahelist koostööd ning luuakse eeldused vallas sotsiaalvaldkonna arendusvõrgustiku kujunemiseks.
 • Kohalikud omavalitsused saavad jagada oma vajadusi, soove ja ideid andes sellega oma panus e-keskkonna edasiarendamisse.
 • Samaaegselt teiste kohalike omavalitsustega tervise- ja heaoluprofiile koostades luuakse ühistel kohtumistel kontakte ning jagatakse kogemusi.
Mis saab edasi? Millal saavad keskkonnaga liituda teised omavalitsused?

Pilootprojekt lõpeb aprilliks 2021 ning plaan on pärast seda kaasata uusi omavalitsusi. Kel on tööriista vastu huvi, andke aegsasti teada – oskame omalt poolt anda nõu, millega peaks tervise- ja heaoluprofiili koostamisel arvestama ning ühtlasi hoiame teid kursis edasiste arengute ning võimalustega.

Lisainfo saamiseks kirjuta aadressile: heaoluprofiil@tai.ee