Tervise edendamine / Paikkonnas

Kõigile tervise- ja heaoluprofiile koostavatele asutustele pakub Tervise Arengu Instituut tasuta nõustamist.

Tervise- ja heaoluprofiili koostamine eeldab koostajatelt üsna suurt pealehakkamist ja pühendumist. Andmete kogumine, nende tõlgendamine ja analüüsimine ning selle põhjal tegevuskavade koostamine on suur ja tunnustust vääriv töö, mille jooksul võib tekkida hetki, kus hea nõuanne kulub marjaks ära. Seda võimalust kõigile profiili koostajatele Tervise Arengu Instituut ka pakub.

Kuidas nõustamist saada?

Selleks pole vaja teha muud, kui kirjutada aadressile heaoluprofiil@tai.ee ning anda teada oma nõustamissoovist. Seejärel määratakse profiilile konkreetne nõustaja, kellega saab omavahel kokku leppida, mil moel ja mis teemadel nõustamist soovitakse.

Veidi täpsemalt nõustamise võimalustest ja piirangutest:

• nõustajaga saab suhelda nii e-kirja kui telefoni teel ning võimalik on kokku leppida ka kohapealseid konsultatsioone;
• nõustaja on kohustatud vastama nõustatava e-kirjale 3 tööpäeva jooksul;
• telefoni teel nõustamise eelduseks on eelnevalt nõustaja ja nõustatava vaheline kokkulepe e-kirjades;
• ühte asutust saame nõustada kuni 20 tunni ulatuses.

Tagasiside valminud tervise- ja heaoluprofiilile (või selle mustandile)

Kui asutus on oma tervise- ja heaoluprofiili (või selle mustandi) valmis saanud, on võimalik ka see edastada nõustajale ülevaatamiseks ning kommenteerimiseks. Nõustajal on aega kaks nädalat, et profiil (ja selle tegevuskava) üle vaadata ning anda oma tagasiside. On profiili koostajate enda otsustada, kas ja milliseid nõustaja soovitusi nad arvesse võtavad.

Ka selle tagasiside küsimiseks pole vaja teha muud, kui anda oma soovist teada aadressil heaoluprofiil@tai.ee.