Tervise edendamine / Tervishoiuasutuses

Hindamistegevused

  • 23. September 2014

Hindamine võimaldab olukorda oma asutuses analüüsida ja sellest tulenevalt planeerida tegevusi tulevikuks.

Tervist edendavate haiglate ja teiste tervishoiuasutuste praktika üheks oluliseks osaks on hindamistegevus, mis toimub erinevatel tasanditel.

Sisehindamine

Liikmesasutused viivad kord kahe aasta jooksul läbi enesehindamise. Hindamise aluseks on indikaatorid rahvusvahelisest juhendist „Tervise edendamise rakendamine haiglates: Käsiraamat ja enesehindamise vormid" (WHO, 2006), mis on kohandatud Eesti tervishoiuasutustele ja mille leiad siit.

Sisehindamise läbiviimisel on abiks ka TEH tegevuste hindamise ankeet, mille leiad siit.

Täiendavalt on võimalik läbi viia ka õendusloos patsiendi terviseriskide hindamist, mille juhised leiad siit.

Eakatesõbraliku haigla enesehindamise küsimustiku leiad siit.

Vaata ka: Standards for Health Promotion in Mental Health Settings: Manual and Self-Assessment Forms

Välishindamine

Iga kahe aasta tagant viib Tervise Arengu Instituut läbi välishindamise juhuvalimiga valitud 2–3 võrgustiku tervishoiuasutuses. Hindamisraportitega saad tutvuda siin.

Muud hindamisvaldkonnad:

  • patsiendi rahulolu hindamine, tulemuste analüüs (küsimustikud, dünaamikas);
  • haiglapersonali rahulolu hindamine, analüüs (küsimustikud, dünaamikas);
  • seminaridest ja konverentsidest osavõtjate arv ning hindamislehtede analüüs;
  • kommunikatsiooni ja käitumiskultuuri parandamine (intervjueerimine, dünaamikas jt);
  • kvaliteedi parendamine tervishoius ja -edenduses;
  • praktiliste haigusega toimetuleku juhiste produtseerimine patsientidele (arv, sisu, tagasiside);
  • tervist edendavate haiglate võrgustiku arendamine nii rahvuslikul kui rahvusvahelisel tasandil: liikmeshaiglate arv, projektide arv, rahvusliku võrgustiku andmebaasi analüüs (dünaamikas);
  • koostöö ja side WHO HPH-võrgustikuga (partnerlushaiglate arv, koostöö ja programmides koopereerumine jms).


Lisaks saad lugeda haiglate hindamiskogemustest siit.