Tervise edendamine / Tervishoiuasutuses

Olulised abimaterjalid

  • 20. September 2016

Järgnevalt on antud ülevaade tervishoiuasutuste tervisedenduse valdkonnas välja antud olulisematest abimaterjalidest, mis on abiks tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.

Juhendid:

Tubakavaba töökoht – abiks tööandjale (2014)
Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

Patsiendi terviseriskide hindamine õendusloos (2009)
Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

Tervise edendamise rakendamine haiglates: käsiraamat ja enesehindamise vormid (2007) 
Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit. 

Uuringuraportid ja analüüsid:

Uurimus: Arstide suitsetamine, sellealased hinnangud ja tähelepanu pööramine patsientide suitsetamisele (2016)
Artiklit saad vaadata ja alla laadida siit.

External evaluation of health promoting hospitals in Estonia (2012)
Raportit saad vaadata ja alla laadida siit.

Aruanne "Tervist edendavate haiglate välishindamine" (2012)
Raportit saad vaadata ja alla laadida siit

Siseauditi läbiviimise tulemused Eesti tervist edendavates haiglates 2009. aastal
Raportit saad vaadata ja alla laadida siit. Vaata ka samateemalist ettekannet siit.

External evaluation of self-assessment in Estonian HPHs (2009)
Raportit saad vaadata ja alla laadida siit.

Suitsetamislevimuse uuring Eesti tervist edendavates haiglates (2009)
Raportit saad vaadata ja alla laadida siit. Vaata ka samateemalist ettekannet siit. Uuringu ankeediga saad tutvuda siin.

Aruanne: Tervist edendavate haiglate enesehindamise valideerimine (2008)
Raportit saad vaadata ja alla laadida siit.

Meedikute tubakatarbimise monitooring 2006
Raportit tutvustavat inglisekeelset ettekannet saad vaadata ja alla laadida siit.

Head praktikad:

Eesti TEH Võrgustiku XI Suvekool „TEH roll tervishoiuteenuse kvaliteedi arendamisel“ (2016)

Eesti TEH võrgustiku aastakonverents 2015 "Uuemat teavet ja lahendusi terviseriskide käsitlemisel"

TEH võrgustiku suvekool 2015 "Läbi uuenduste parimate praktikateni"

TEH võrgustiku 15. aastapäeva juubelikonverents 2014 "Tervisedenduse lõimimine kliinilisesse praktikasse"

Eesti TEH võrgustiku aastakonverents 2013 "Ühendame jõud noorte parema tervise heaks"

Rahvusvaheline tervist edendavate haiglate (TEH) sügiskool 2013

TEH võrgustiku aastakonverents 2012 „Tervishoiutöötaja tervis"

Tervist edendavate haiglate suvekool 2012

VII tervist edendavate haiglate võrgustiku konverentsi kogumik: parimad praktikad (2005)

Joining Forces for Health: Estonian Network of Health Promoting Hospitals and Health Services 2012–2014
Postri saad alla laadida siit.

 

Lingid: