Tervise edendamine / Töökohal

Nagu eespool kirjas, on kõige keerulisem joobe tõendamise küsimus. Tõendamise küsimus tekib ka siis, kui tööandja otsustab töölepingu erakorraliselt üles öelda, sest töötaja viibib hoiatusest hoolimata tööl joobeseisundis. Seadus ei anna siin tööandjale tõendamise küsimuses kuigivõrd tuge. Töötaja joobeseisundi tuvastamiseks on mitmeid võimalusi: hinnata visuaalselt, võtta tunnistajate ütlused, saata joobes töötaja arsti juurde või kutsuda politsei (näiteks keelatud uimastite puhul). Samas puudub tööandjal õigus kohustada töötajat arsti juurde minema. Alkojoobe tõendina ei tule arvesse ka alkomeetri näit. Selliste juhtumite korral on alati mõistlik koostada kirjalik dokument (akt), millega kinnitatakse visuaalselt hinnatud töötaja joobeseisund, märkides kuupäeva ja kellaaja. Aktile on soovitav võtta tunnistajate allkirjad. Kui kahtlustatakse keelatud uimastite tarvitamist, tuleks teavitada politseid.

Kui olukord on lahenenud, tuleks kindlasti julgustada töötajat oma probleemide lahendamiseks abi otsima. Kahjuks puudub Eestis vastav töökohtadele suunatud tugivõrgustik, kuid inimene ei pea oma muredega siiski üksi jääma. Kontaktid leiab siit

Juhi ülesanne on:

 • säilitada töötajate jaoks turvaline, stabiilne ja produktiivne töökeskkond;
 • hinnata ja arutada töötajatega töötulemusi;
 • kohelda kõiki töötajaid õiglaselt ja võrdselt;
 • käituda nii, et see ei alandaks ega märgistaks töötajaid.

Juhi ülesanne ei ole:

 • uimastiprobleemide diagnoosimine;
 • osata kõike lahendada;
 • tegeleda nõustamise või teraapiaga;
 • olla politseinik.

Tööandja käsud ja keelud:

 • Rõhutage, et teid huvitavad ainult töötulemused ja/või töötaja käitumine;
 • Pidage meeles, et probleemidest mööda vaatamine teeb need reeglina ainult hullemaks;
 • Rõhutage, et vestlused on konfidentsiaalsed;
 • Selgitage, et ka Eestis on võimalik sõltuvusprobleemide korral abi saada ning suunake töötaja nõustamisteenusele.

Mida ei peaks tegema:

 • Ärge püüdke probleemi diagnoosida ega moraliseerida, tegelege ainult töötulemuste ja käitumise küsimustega;
 • Ärge laske end kaastunde äratamise taktikast kõrvale juhtida.
 • Ärge ähvardage millegagi, mida te tegelikult teha ei kavatse. Kui te näiteks ähvardate distsiplinaarvastutusele võtmise või vallandamisega, peate seda ka tegema.