Tervise edendamine / Töökohal

2022. a sügisel alustasime tööandjate toetusmudeli ja ka senise Tervislik töökoht! märgise taotlemise tingimuste uuendamist. Märgist saavad taotleda kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud, kus on vähemalt üks töölepingu või avaliku teenistuse lepingu alusel töötav töötaja. Märgise väljaandmisel teevad koostööd Tervise Arengu Instituut ja Tööinspektsioon. Märgise protsessi edukalt läbinud tööandjad saavad kasutada praegu uuendamisel olevat elektroonilist logo kolme aastase tähtajaga, mille möödudes saab uuesti märgise kasutamist taotleda.

Tervist edendava töökoha märgise väljaandmise eesmärk on tunnustada märgise saaja panustamist oma organisatsiooni töötajate tervist ja heaolu toetavas protsessis. Selle käigus teevad juhid ja töötajad koostööd, et tagada ohutu, tervist väärtustav ja tervislikke eluviise soodustav töökeskkond. Märgise taotlemise protsess on ca 7 kuud, mis koosneb organisatsiooni jaoks vähemalt kolmest järgnevast etapist.

  1. Taotluse ja töökoha tervisedenduse enesehindamisküsimustiku esitamine (kohustuslik osa). Selle raames hindab tööandja oma senist tegevust töötajate tervisesse ja heaolusse panustamisel, kasutades töökoha tervisedenduse hindamisvahendit (Juhendid ja olulised abimaterjalid. Terviseinfo).
  2. Tööinspektsiooni hinnang taotlejatele (kohustuslik)
  3. Võimalus osaleda töökoha tervisedenduse teemalistel veebikoolitustel (soovi korral). Koolituste ajakava saadab taotlejatele Tervise Arengu Instituut.
  4. Tervisedenduse tegevuskava koostamine järgmiseks kolmeks aastaks (kohustuslik). Tegevuskava kohustuslikuks osaks on töötajate vaimset tervist toetava töökeskkonna kujundamine ning veel ühe vabalt valitud terviseteema arendamine oma töökeskkonnas (nt liikumise, tasakaalustatud toitumise, uimastitega seotud märkamise vms teemal).

Märgise protsess 06.2023

 

Täpsema info märgise taotlemistingimuste kohta avaldame septembris ning märgise taotlusvooru saab taotlusi esitada oktoobrist 2023. Lisainfo: Katrin Kärner-Rebane, e-posti aadress katrin.karner-rebane@tai.ee