Tervise edendamine / Töökohal

Töökoha tervisesõbralikumaks muutmine eeldab nii tööandjailt kui töötajailt üsna suurt pealehakkamist ja pühendumist. Protsessiga alustamine nõuab palju energiat. Alustajal tekib kindlasti vajadus hinnata ja analüüsida töökoha tervisesõbralikkust, et selle põhjal edasisi tegevussuundi kavandada. Kogenum tegutseja võib vajada näpunäiteid motivatsiooni hoidmiseks, samuti nõuandeid edasiseks järjepidevaks arenduseks.

Mõlemal puhul on tegu suure ja tunnustust vääriva tööga, mille jooksul võib tekkida hetki, kus hea nõuanne ja neutraalne pilk väljapoolt kulub marjaks ära.

Tervise Arengu Instituut pakub töökohtadele tasuta töökoha tervisedenduse alast nõustamist, koostööpartneriteks on pikaaegse töökohtade nõustamiskogemusega mentorid.

Mentorid on valmis külastama soovijaid üle Eesti

Ühte töökohta külastavad korraga kaks mentorit ning külastuse kestus on vajadustest tulenevalt 13 tundi. Nõustamise raames saavad mentorid pakkuda nõuandeid töökeskkonna tervislikumaks muutmisel ja tutvustada teiste tööandjate häid kogemusi selles vallas.

Külastuse korraldus

Iga külastus lepitakse kokku eraldi. Külastuse käigus vaadeldakse töökeskkonda (ruumid, töö eripära, tegevusvaldkond, personali eripärad) ja arutletakse nii toimivaid kui ka alles kavandatavaid tervisedenduslike tegevusi ning nende arendusvõimalusi. Külastuse põhjal valmib külastusleht, mille koopia on võõrustajal soovi korral võimalik saada.

Kuidas nõustamist saada?

Nõustamise soovist andke teada e-posti aadressile katrin.karner-rebane@tai.ee. Seejärel saame kokku leppida, millal ja kuidas täpsemalt külastus korraldada.