Tervise edendamine / Töökohal

Pakume tööandjatele läbi aasta koolitusi erisugustel teemadel tervist edendava töökoha kujundamise toetamiseks.

TÖÖSTRESS (4 akadeemilist tundi)

 • Positiivsete hoiakute mõju heale vaimsele tervisele ja toimetulekule; nende kujundamise võimalused töökohal
 • Toetava õhustiku hoidmine tööl
 • Eneseabivõtted kriitilisteks situatsioonideks

VAIMSE TERVISE TOETAMINE TÖÖKOHAL (4 akadeemilist tundi)

 • Erineva suurusega organisatsioonide eripära töötajate vaimse tervise mõjurina ning tervisedenduse toetajana
 • Töökurnatusest  taastumise ja muutustega kohanemise levinud ja uudsed praktikad Eesti organisatsioonide näitel
 • Vaimset heaolu tagav tasakaal töö- ja isikliku elu vahel; töötahte meeskondlikud aspektid
 • Tundetarkus ja suhtetervis

Koolitus on eraldi suunatud kas suurte või keskmise suurusega organisatsioonidele (50 ja enam töötajat) ning väiksematele organisatsioonidele (kuni 50 töötajat).

TOETAVA ÕHKKONNA KUJUNDAMINE TÖÖKOHAL (4 akadeemilist tundi)

 • Psühholoogilist turvatunnet ohustav käitumine ja olukorrad töökohal
 • Tõhusate käitumisjuhiste tutvustamine kriitilistes olukordades rakendamiseks
 • Praktilised nõuandeid pingete ja keeruliste olukordadega toimetulekuks

TERVISLIKU TOITUMISE TOETAMINE TÖÖKOHAL (3 akadeemilist tundi)

 • Tasakaalustatud toiduvaliku põhimõtteid
 • Töö eripäradest tulenevad vajadused (nt vahetustega töö, kaugtöö, kodukontor ja stressisöömine)
 • Toetava keskkonna kujundamine töökohal

LIIKUMISHARRASTUSTE TOETAMINE TÖÖKOHAL (3 akadeemilist tundi)

 • Töötaja ja tööandja võimalused liikumist toetava töökeskkonna kujundamisel
 • Eesti ja Euroopa ettevõtete hea praktika näited liikumisharrastuste toetamisel
 • Praktilised nõuanded ettevõttes füüsilise aktiivsuse toetamiseks

PUUGID, PUUGIHAIGUSED JA NENDE ENNETUSVÕIMALUSED (2 akadeemilist tundi)

 • Puukide levikust Eestis
 • Puukidega levivad haigused
 • Kuidas ennast puugihammustuse eest kaitsta?
 • Mida teha pärast hammustust?

 

Lisainfo:
Katrin Kärner-Rebane
paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialist
tel 659 3968
katrin.karner-rebane@tai.ee