Tervise edendamine / Töökohal

Eesmärgid:

  • Teadmiste andmine ja täiendamine motiveerimisest
  • Mõjustamisoskuste arendamine ja täiendamine tervislike eluviiside toetuseks
  • Diskusioonide läbiviimise oskuste täiendamine tervislikest eluviisidest
  • Motiveerimine läbi eeskuju ja positiivsete mudelite

Koolituse tulemusena osalejad:

  • Mõistavad oma hoiakute tähtsust ja teavad motiveerimise võimalusi nii enda kui kolleegide puhul
  • Teavad ja oskavad rakendada erinevaid võimalusi tervislike eluviiside toetamiseks igapäevatöös

Sihtrühm: ettevõtete ja organisatsioonide juhid, personalitöötajad, töökeskkonna spetsialistid, töötajad. Osalejate arv ühel koolitusel: ~30.

Põhiteemad:

  • Positiivne psühholoogia ja väärtused organisatsioonis
  • Kolleegide motiveerimine
  • Mõjustamine ja tõhusate sõnumite edastamine

Koolitusmeetodid: küsimustikud, arutelud, harjutused, ülesanded, rühmatööd. Soovi korral tagasiside oma arengusuundade kohta.

Jagatavad materjalid: koolituse loengumaterjal, metoodiline abimaterjal.

Koolituse pikkus: 6 või 8 akadeemilist tundi.

Tervise Arengu Instituut korraldab sihtgrupile info levitamise ja ning osalejate registreerimise, koolitusruumid ning esitlustehnika.

Lae alla koolituste tutvustus: