Tervise edendamine / Töökohal

Koolituse eesmärgid:

Töökohal kiusamise ja ahistamise kui psühhosotsiaalse riski olemuse tutvustamine ning praktiliste nõuannete andmine ennetamise võimalustest ja toetava psühhokliima kujundamisest.

Koolituse tulemusena osalejad:

  • Mõistavad kiusamise ja ahistamise olemust ning omavad ülevaadet levimusest
  • Teavad psühhosotsiaalsete riskide osas seadusandlusest tulenevaid õigusi ning kohustusi tööandjale ja töötajale 
  • Teavad ja oskavad rakendada erinevaid võimalusi toetava psühhokliima kujundamiseks ning kiusamise ja ahistamise ennetamiseks töökohal

Sihtrühm:

Ettevõtete ja organisatsioonide juhid, personalitöötajad, töökeskkonna spetsialistid ja volinikud, töötajad.

Osalejate arv ühel koolitusel:

~30

Koolitusmeetodid:

Loeng, osalejate aktiivne kaasamine: rühmatööd, arutelud, harjutused, ülesanded.

Jagatavad materjalid:

Koolituse loengumaterjal (elektroonselt).

Koolituse maht:

4 akadeemilist tundi.

Osalejatele väljastatakse Tervise Arengu Instituudi koolitustõend.