Tervise edendamine / Töökohal

Koolituse sihtgrupp: ettevõtete ja organisatsioonide juhid, personalitöötajad, töökeskkonna spetsialistid, töötajad

Koolituse eesmärk:

  • Suurendada sihtgrupi teadmisi tervisedendusest ning tervisliku töökeskkonna loomise ja arendamise võimalustest
  • Arendada oskusi, mis toetavad tervisliku töökeskkonna kujundamise protsessi ja selle integreerimist ettevõtte/ organisatsiooni arengukavasse

Koolituse tulemusena osalejad:

  • Teavad, mis on tervisliku töökeskkonna loomise ja arendamise võimalused töökohal
  • Mõistavad tervisliku töökeskkonna hindamise vajalikkust ja teavad hindamise võimalusi

Põhiteemad:

  • Tervisedenduse mõiste ja ajalugu
  • Tervist edendavate töökohtade võrgustik Eestis ja mujal: toimimise põhimõtted ja raamistik
  • Suundumused Eesti inimeste tervisekäitumises

Koolitaja: Külli Luuk (Tervise Arengu Instituut)

Koolitusmeetodid: loeng, rühmatöö, diskussioon, paaristöö, iseseisev töö

Jagatavad materjalid: koolituse loengumaterjal, metoodiline abimaterjal

Maht: kokkuleppel, kuni 6 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: osalejatele tasuta

Osalejatele väljastatakse Tervise Arengu Instituudi tõendid. 

Lae alla koolituse tutvustus: pdf_buttonTervisedenduse alane baaskoolitus ettevõtetele ja organisatsioonidele: I moodul