Tervise edendamine / Töökohal

Eesmärgid:

  • Teadmiste andmine eesti toitumis- ja toidusoovitustele vastavast toitumisest ja normaalse kehakaalu tagamisest
  • Praktiliste nõuannete andmine tervisliku toitumise korraldamiseks töökohal tööandjale ja töötajale
  • Veebipõhise toitumisprogrammi (http://tap.nutridata.ee) tutvustamine

Koolituse tulemusena osalejad:

  • Omavad teadmisi toitumise üldpõhimõtetest ja töökontekstist tulenevate erinevate vajadustega arvestamisest
  • Oskavad arvestada ja korraldada toitlustamist töökohal
  • Tunnevad Eesti toitumis- ja toidusoovitusi, oskavad neid rakendada igapäevase menüü koostamisel.
  • Teavad toitumisprogrammi Nutridata kasutamispõhimõtteid

Sihtrühm: ettevõtete ja organisatsioonide juhid, personalitöötajad, töökeskkonna spetsialistid, töötajad. Osalejate arv ühel koolitusel: ~30.

Põhiteemad:

  • Toitumise ja toiduvaliku üldpõhimõtted
  • Soovitused toitlustamise korraldamiseks töökohal
  • Toitumisprogramm NutriData

Koolitusmeetodid: loeng, osalejate aktiivne kaasamine: küsimustikud, rühmatööd

Jagatavad materjalid: koolituse elektrooniline loengumaterjal, juhend „Tervislik toitumine töökohal"

Koolituse pikkus: 4 akadeemilist tundi

Tervise Arengu Instituut korraldab sihtgrupile info levitamise ja ning osalejate registreerimise, koolitusruumid ning esitlustehnika. 

Lae alla koolituse tutvustus: pdf_buttonTervislik toitumine töökohal