Tervise edendamine / Töökohal

Eesmärgid:

  • Teadmiste andmine tööstressi põhjustest, ennetamise võimalustest, toetava psühhokliima arendamise võimalustest töökohal
  • Praktiliste nõuannete andmine pingetega toimetulekuks

Koolituse tulemusena osalejad:

  • Teavad positiivse psühholoogilise keskkonna loomise ja arendamise võimalusi töökohal
  • Teavad erinevaid võimalusi pingetega toimetulekuks

Sihtrühm: ettevõtete ja organisatsioonide juhid, personalitöötajad, töökeskkonna spetsialistid, töötajad. Osalejate arv ühel koolitusel: ~30

Põhiteemad:

  • Tööstress, läbipõlemine
  • Toetava psühhokliima kujundamine tööl
  • Kuidas ennast kiiresti taastada

Koolitusmeetodid: küsimustikud, arutelud, harjutused

Jagatavad materjalid: koolituse loengumaterjal, metoodiline abimaterjal. Juhend „Vaimne tervis töökohal"

Koolituse pikkus: 4 või 8 akadeemilist tundi

Tervise Arengu Instituut korraldab sihtgrupile info levitamise ja ning osalejate registreerimise, koolitusruumid ning esitlustehnika. 

Lae alla koolituste tutvustus: