Tervise edendamine / Töökohal


Igapäevaselt tarvitab Eestis tubakat 21% täiskasvanud elanikest. Õpitud tavana on tubakatarvitamine küll pikemat aega vähenemas, kuid loobujale ei ole protsess lihtne. Lisaks füüsilisele sõltuvusele võib tubakatarvitamine olla tihedalt seotud sisseharjunud rutiini, samuti sotsiaalsete toimingute ja vajadustega.

Raskeimaks võib loobumisel pidada kolme-nelja esimest tubakavaba päeva. Võõrutamine kestab keskmiselt 8–10 nädalat, loobumine tervikuna on aga veelgi pikem protsess – see kestab kuni aasta esimesest suitsuvabast päevast.

2015. aastal tehtud Turu-uuringute AS uurimuse kohaselt soovib 76% suitsetajatest oma sõltuvusest vabaneda. Ilma välise toeta ei pruugi selle eesmärgi edukas saavutamine õnnestuda ja seetõttu on soovitatav kasutada nõustaja toetust. Uuringud näitavad, et professionaalse nõustaja abil võib tubakast loobumise võimalus olla mitmeid kordi tõenäolisem, kui üksi loobumist katsetades.

Kõige olulisem on teha loobumise otsus, astuda esimene samm ja tagasilöökidele mitte alla vanduda. Kõige parema tulemuse annab, kui loobuda päeva pealt ning kombineerida tubakast loobumise nõustamine ning nikotiinsõltuvuse ravi.

Tubakast loobumiseks on Eestis avatud nõustamiskabinetid, kust saab asjalikku nõu ja tuge. Nõustamiskabinette on mitmel pool üle Eesti, sobivaima asukoha leiate veebilehelt http://www.tubakainfo.ee/kontakt/

Nõustamine on tasuta ja visiiditasuta, see ei nõua saatekirja. Soovitav on eelregistreerimine - vajalikud telefoninumbrid on samuti esitatud eeltoodud lehel.

Ehkki aktiivne võõrutamisprotsess kestab 2–3 kuud, eeldab edukas loobumine loobuja ja nõustaja tihedat omavahelist koostööd, mis kestab kokku aasta ehk 12 kalendrikuud. Tavapäraselt koosneb nõustamisprotsess kokku 5–6 seansist.

Esimesel kohtumisel koostatakse individuaalne loobumis- ja raviplaan, antakse nõuandeid ja juhiseid taasalustamise vältimiseks ja määratakse sõltuvuse ravi. Kinnistatakse loobuja motivatsiooni tubaka tarvitamine lõpetada, määratakse tähtaeg - loobumise päev. Hea on määrata sobiv päev juba varakult ning nõustaja saab selles osas anda kasulikke näpunäiteid. Tõhusa loobumisplaani kohta saab lähemalt lugeda siit.

Samuti lepitakse esimesel kohtumisel kokku edasine ajakava ning raviplaan. Esimese kohtumise kestuseks on 45–60 minutit.

Järgmised seansid vältavad ca 15 minutit. Kui esimene kohtumine toimub silmast silma, siis edaspidi võib konsultatsioon toimuda ka telefoni või e-posti vahendusel.

Kui loobumine ei õnnestunud, ei maksa endale etteheiteid teha. Kuid pole mõtet ka kohe uuesti loobumist proovida. Kõige otstarbekam on paariks nädalaks või kuuks aeg maha võtta ja endaga ebaõnnestumise põhjuste üle aru pidada. Aus eneseanalüüs, uue energia kogumine ja visadus õppida oma vigadest aitavad uuesti alustada ja sihile jõuda.

Mida saab teha tööandja?

  • Kui töötajate seas on suitsetajaid, uurige, kas nad sooviksid tubaka tarvitamisest loobuda ja vajaksid selles tuge. Kui huvilisi on rohkem, siis saab Tervise Arengu Instituut olla toeks lühiloengute ja/või CO testimisega.
  • CO testimine toimub alkomeetrile sarnase seadme abil, puhumise teel. Testi tulemus näitab vingugaasi sisaldust inimese väljahingatavas õhus, tulemusi selgitatakse osalejatele kohe. Osalejad saavad soovi korral täita nikotiinisõltuvuse testi ja info nõustamiskabinettide asukohtade ja lahtioleku aegade kohta.
  • Ettevõtte võib soovi korral tellida ka lühiloengu, kus antakse teavet, kuidas ning mida saab üheskoos ette võtta, et tubakast loobumine oleks lihtsam ja mittesuitsetajaid oleksid tubakasaaste eest paremini kaitstud.
  • Sobivatel tingimustel ja kokkuleppel tervishoiuteenuse osutajaga saab esmase nõustamisteenuse tellida töökohale. Nii on võimalik korraldada esimene nõustamisseanss töötajaile sobival ja mugaval moel.

Lisalugemist: