Tervise edendamine / Töökohal

2018. a augustis Tervise Arengu Instituudi tellimusel Turu-Uuringute AS poolt läbi viidud küsitlus näitas, et alkoholi tarvitab 76% täisealistest eestimaalastest.

Arvestatav hulk elanikest peab alkoholi abivahendiks probleemidega toimetulekul. Veerand vastanutest nõustus, et alkohol aitab neil saada paremaks suhtlejaks, viiendik peab alkoholi heaks unerohuks ning 14% näeb alkoholis head vahendit negatiivsete emotsioonidega toimetulekuks. Kahjudest, mida sagedasem tarvitamine inimesele endale ja lähedastele kaasa toob, ollakse sageli küll teadlikud, kuid endaga neid kahjusid tihtipeale seostada ei osata või ei soovita.

Arvamus, et alkohol aitab halbu emotsioone tuimestada, on tegelikult müüt. Oluline on teadvustada, et alkohol süvendab emotsionaalseid probleeme ja lisab uusi, aidates kaasa depressiooni, unetuse ja ärevushäirete tekkimisele või süvenemisele.

Mida saab teha igaüks ise?

Oma alkoholitarvitamise harjumusi saab hinnata AUDIT testiga ning tarbitavaid koguseid Alkokalkulaatoriga. Kindlasti tasub lisaks hinnata ka oma emotsionaalse tervise seisundit, seda saab teha nt emotsionaalse enesetunde testi abil.

Lisaks võiks analüüsida oma alkoholi tarvitamise põhjuseid ning teadvustada, et emotsionaalsete probleemide korral on leevendus alkoholist lühiajaline. Pikemas vaates kahjustab alkohol nii suhteid, saavutusi, tööelu, rahalist seisu, kui tervist, süvendab stressi ning suurendab muretsemist ja masendust. Nii võite sattuda nõiaringi, mis hakkab esialgsele eesmärgile – oma halbu emotsioone leevendada – hoopis vastu töötama.

Kui teil on keeruline hakkama saada negatiivsete emotsioonide ja stressiga, otsige toetust lähedastelt või pidage nõu asjatundjatega (perearst, psühholoog). Üks lihtne võimalus on veel- nimelt alustas Tervise Arengu Instituudis „tööd“ suhtlusrobot Abot, mis pakub lahendusi inimestele, kes tunnevad hetkel masendust, stressi, unetust või on üksikud. Abot suhtleb, pakub hetkelisi lahendusi, püüab meeleolu tõsta ning jagab teavet, et selle olukorra leevendamine alkoholiga ei ole hea mõte. Abotiga saab suhelda siin.

Veel abistavat infot leiate veebilehelt www.alkoinfo.ee.

Mida saab teha tööandja?

Töökeskkonna kujundamine nii, et see oleks võimalikult töötajate vajadusi arvestav ja paindlik, aitab ennetada emotsionaalsete pingete ja stressi tekkimist. Näiteks võimalus pause pidada, aga ka muud töökorraldust, tööprotsessi ja tervist puudutavad lahendused aitavad ära hoida suure osa võimaliku ülekoormusega kaasnevatest hädadest. Kindlasti on olulised hästi hoitud ja juhitud töösuhted. Lähemalt kirjeldasime heaolu toetava töökeskkonna kujundamise põhimõtteid tervisekalendri ühes varasemas postituses siin.

Värske kampaania „Ära toida depressiooni alkoholiga“ on abistavaks võimaluseks pakkuda töötajatele tõenduspõhist teavet vaimse tervise ja alkoholi seostest. Materjalid jõuavad teieni novembri jooksul. Kampaania reklaame näete kuu jooksul tänavatel, raadios, televisioonis ja internetis.

Vaata ka: "Ära kasta oma muresid"

arakastamuresid