Tervise edendamine / Töökohal

Seksuaaltervis

  • 13. Aprill 2020

Seksuaaltervis on seksuaalsusega seotud kehalise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Hea seksuaaltervis eeldab positiivset ja lugupidavat suhtumist seksuaalsusesse ja seksuaalsuhetesse ning võimalust nauditavateks ja turvalisteks seksuaalkogemusteks, milles puudub sund, diskrimineerimine ja vägivald.

Mitmed viimastel aastakümnetel toimunud muutused, nagu nt uue meedia kiire levik ja globaliseerumine; kasvav migratsioon teistsuguse kultuuripärandiga piirkondadest või HIV levik on tinginud vajaduse kaasajastatuma seksuaalhariduse järele, sh ka töökohtadel.

Mida saab teha tööandja?

Töötajate teadlikkuse tõstmine on jõukohane ja tänuväärne tegevus nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. Lühikoolituste või minikampaaniatega saab töötajaid harida võimalikest riskidest ning enese ja oma lähedaste kaitsmisest või sellest, kuidas lähedastega neil teemadel arutleda.

Eestis pakub töötajate seksuaalhariduslikke koolitusi Eesti Seksuaaltervise Liit, lähemalt saate nende koolituste kohta lugeda detsembrikuu blogipostitusest siin.

Samuti tasub töötajatele tutvustada võimalusi testimiseks. Kirjutasime sellest lähemalt 2018. aasta detsembrikuu tervisekalendri postituses siin.

Eestis saab HIV-teste teha:

  • HIV nõustamis- ja testimiskabinettides
  • perearstide ja eriarstide juures (günekoloogid, uroloogid, androloogid, dermatoveneroloogid)
  • noorte nõustamiskeskustes (kuni 24-aastastele)

HIV testi tegemine on tasuta.

Samuti on tööandjatel kohustus ennetada ahistamist, sh töötajate seksuaalset ahistamist töökohal. Vastutus laieneb ka tööandja poolt korraldatud sündmustele ning pidudele. Ülevaatlikku teavet seksuaalvägivalla ohvritele, nende lähedastele ja ka kolleegidele leiate Ohvriabi kodulehelt.

Kuidas ennast seksuaalsel teel levivate nakkuste eest kaitsta?

  • Kõige lihtsam viis kaitsta ennast ja oma partnerit seksuaalsel teel levivate nakkuste eest on kondoomi kasutamine.
  • Tasub teada, et mitmetel seksuaalsel teel levivatel infektsioonidel võivad nähtavad haigustunnused üldse puududa ning igati terve väljanägemisega inimene võib olla HIV-i või mõne seksuaalsel teel leviva infektsiooni kandja.
  • Ole vahekorras vaid ühe inimesega, kes on omakorda seksuaalvahekorras ainult sinuga: seksuaalsel teel levivatesse infektsioonidesse ei nakatu need paarid, kellel pole teisi seksuaalpartnereid.
  • Kui su partner süstib uimasteid või tal on mitmeid seksuaalpartnereid, siis on nakatumisoht suurem. Kahtlane lööve, haavandid või eritised partneri suguelunditel on väga selge hoiatus ja ohumärk.