Tervise edendamine / Töökohal

Loobu tubakast

  • 31. Detsember 2019

SigarexitEestis ei suitseta pea 75% täiskasvanutest (TKU 2018). Igapäevaselt tarvitab tubakat 17% elanikest. Suitsetamine ei ole igapäevane elunorm.

Õpitud tavana on suitsetamine küll pikemat aega vähenemas, kuid loobujale ei ole protsess lihtne. Lisaks füüsilisele sõltuvusele võib tarvitamine olla tihedalt seotud sisseharjunud rutiini, samuti sotsiaalsete toimingute ja vajadustega.

Siiski pole ükski ahvatlus jätkata suitsetamist sinu ja sinu lähedaste tervisekaotust väärt.

Kuidas loobuda?

Alustada võiksid oma sõltuvuse tõsiduse testimisest. Päriselt võõrutusega alustamiseks võta abiks 2-nädalane ettevalmistusperiood, mille vältel analüüsid oma senist suitsetamiskäitumist ja teed juba väiksemaid muutusi. Täpsemalt loe loobumisplaani kohta siit.

Raskeimaks võib loobumisel pidada kolme-nelja esimest suitsuvaba päeva. Paljudel avalduvad esimestel päevadel või ka nädalatel nikotiini võõrutusnähud. Need on inimeseti erinevad ja võivad ilmneda nt unehäirete, korratu südametegevuse, meeleolulanguse, peavalu, kõrgenenud ärrituvuse jpm näol. Need nähud ei pruugi ilmneda korraga. Võõrutamine kestab keskmiselt 8–10 nädalat, loobumine tervikuna on aga veelgi pikem protsess – see kestab kuni aasta esimesest suitsuvabast päevast.

Kõige parema tulemuse annab, kui loobuda päeva pealt ning kombineerida suitsetamisest loobumise nõustamine tasuta nõustaja kaasabi ning asendusravi võimalustega.

Kõige olulisem on teha loobumise otsus, astuda esimene samm ja tagasilöökidele mitte alla vanduda.

Mida saab teha tööandja?

  • Kui töötajate seas on suitsetajaid, uurige, kas nad sooviksid suitsetamisest loobuda ja vajaksid selles tuge. Kui huvilisi on rohkem, siis saab Tervise Arengu Instituut olla toeks lühiloengute ja/või CO testimisega.
  • CO testimine toimub alkomeetrile sarnase seadme abil, puhumise teel. Testi tulemus näitab vingugaasi sisaldust inimese väljahingatavas õhus, tulemusi selgitatakse osalejatele kohe. Osalejad saavad soovi korral täita nikotiinisõltuvuse testi ja info nõustamiskabinettide asukohtade ja lahtioleku aegade kohta.
  • Ettevõtte võib soovi korral tellida ka lühiloengu, kus antakse teavet, kuidas ning mida saab üheskoos ette võtta, et tubakast loobumine oleks lihtsam ja mittesuitsetajaid oleksid tubakasaaste eest paremini kaitstud.
  • Abimaterjale töökohal kasutamiseks leiad lisalugemise alt ja FB lehelt Sigarexit.

Lisalugemist: