Tervise edendamine / Töökohal

Tubakatoodete tarvitamine pole tänasel päeval pelgalt sigarettide ja sigarite suitsetamine, vaid suur heterogeenne tegevuste grupp. Tavasigarettide ja sigarite kõrvale on küllalt lühikese ajaperioodi jooksul lisandunud rohkesti uusi võimalusi: suitsuvabad tubakatooted (näiteks huuletubakas või närimistubakas), tubakatoodetega sarnaselt kasutatavad tooted (näiteks e-sigaret), tubakatooteid imiteerivad tooted (näiteks herbaalsigaretid) ja muud tubakatooted (näiteks vesipiip). 

Mitte ükski neist toodetest ei ole tervisele ohutu ega inimesele vajalik. Et ka Eesti töötajate seas ja töökohtadel on sigaretisuitsetajate kõrvale kerkinud huuletubaka ja e-sigareti tarvitajad, pühendame maikuu tervisekalendri sellele teemale. 

huuletubakasHuuletubakas (rootsi k snus) on niisutatud ja auruga töödeldud pulbertubakas. See lahtine niiske pulber kas vormitakse näppude vahel kuulikeseks või on ta juba pakendatud teekotikesega sarnanevasse ümbrisesse. Huuletubaka kuulike või kotike asetatakse ülahuule ja igeme vahele imenduma ning hoitakse seal närimata mõnest minutist kuni mitme tunnini. Kestva kontakti tõttu moodustub süljest ja tubaka segust nn tubakamahl, mis kas sülitatakse välja, hoitakse suus või neelatakse alla. Huuletubaka tarvitamine on Eestis enim levinud noorte meeste seas. Huuletubakat tarvitab igapäevaselt 4,8% noormeestest vanuserühmas 16-24. Vanuserühmas 25-34 on igapäevaseid huuletubakat tarvitavaid mehi juba veidi vähem, alla 2%1.

Huuletubaka tarvitamine tekitab igemehaigusi ja -põletikke, hammaste lagunemist ning tõstab teist tüüpi diabeedi, vähi, südameataki ja insuldi riski. 

esigaretE-sigaret on elektrooniline seade, mille kapslis sisalduv keemiline segu aurustub ja liigub kasutaja hingamisteedesse. Segud võivad olla nii nikotiiniga kui ilma, kasutada saab erineva maitsega e-vedelikke. Ka seadme välimus võib olla väga erinev. Sarnaselt huuletubaka tarvitamisele on e-sigareti suitsetamine Eestis enim levinud noorte seas. Igapäevased e-sigareti suitsetajad on vanuserühmas 16-24 4,8 % noormeestest. Neidude seas on samas vanuserühmas e-sigareti igapäevasuitsetajaid 1,1%. Seaduse järgi on e-sigarettide omamine, müük ja tarvitamine alaealiste seas keelatud.

E-sigareti tarvitamine on tervistkahjustav. E-sigaretist sisse hingatav ainete segu ja toime organismile võib sõltuvalt seadmest ja vedelikust olla väga erinev. 

Muudest alternatiivsetest tubakatoodedest leiad lisainfot siit.

Mida saab teha töökohal?

Tubakatarvitamine on õpitud tava. Nii tuleb ka tubakast ning selle alternatiivtoodetest loobumist õppida ja teadlikult ette valmistada. Ettevõttel tasub kaaluda, kas kehtivates regulatsioonides esineb nn halle alasid, kus ei toodete tarvitajad ega kõrvalseisjad ei tea selgelt oma õigusi ja kohustusi.  

Kuidas alustada:

  • Lisage organisatsiooni  sisekorda (või muusse tubakatarbimist reguleerivasse dokumenti)  punktid suitsuvabade tubakatoodete ning e-sigarettide tarvitamise  kohta. 
  • Täiendage suitsuvabade alade märgistust.
  • Juhtige töötervishoiukontrolli raames töötajate tähelepanu ka alternatiivsete tubakatoodete tarvitamisele. 
  • Muutke tubakasuitsusaaste- ja alternatiivsete tubakatoodete vabaks organisatsiooni ametiautod ja territoorium. See kaitseb kõiki passiivse suitsetamise eest. 
  • Et e-sigareti tarvitajad (nn „veipijad“)  vastandavad sageli end suitsetajatele (eriti seetõttu, et nende seas on ka suitsetamisest loobujaid), tasub tubakavaba töökoha kujundamisel e-sigareti tarvitamise regulatsioonid eraldi välja tuua. E-sigarettide tarvitamine tubakast loobumiseks võiks olla ajaliselt piiratud ning ei tohiks kaasa tuua lisaõigusi (nagu tarvitamine siseruumides). Territooriumil asuv e-sigareti  suitsetamise ala võiks võimalusel olla tavasuitsetajate omast eraldi. 

Mida saab igaüks ise teha? 

  • Tee juhtkonnale ettepanek, et ka suitsuvabade tubakatoodete ja „tubakavabade suitsetamistoodete“ tarvitamine oleks selgelt reguleeritud.
  • Räägi kolleegidega, et nad ei tarvitaks e-sigareti siseruumides-autodes ega huuletubakat olukordades, kus see ei ole kohane (koosolekutel, kõrgete hügieeninõuetega kohas vms). 
  • Toeta kolleege, kes on otsustanud oma sõltuvusest loobuda. Aita neil leida  teavet tubakast loobumise nõustamiskabinettide kohta  (http://www.tubakainfo.ee/kontakt/).
  • Kui alternatiivsete tubakatoodete kohta levivad vääruskumused, jaga delikaatselt täpsemat infot. 
  • Austa igaühe õigust oma otsustele, kuid nõua töökoha reeglite täitmist. 

Lisalugemist:

http://www.tubakainfo.ee/ (eesti ja vene keeles)

http://www2.cipd.co.uk/pm/peoplemanagement/b/weblog/archive/2014/10/21/banning-e-cigarettes-in-the-workplace.aspx  

http://www.tobaccofreemaine.org/channels/workplaces/how_to_create_a_workplace_policy.php  

https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/smoke-free-communities/create-smoke-free-workplace/smoking-in-the-workplace-a-model-policy.html  

___________

1 TAI; TKU 2016

Fotod: tubakainfo.ee