Tervise edendamine / Töökohal

Tuberkuloos on piisknakkusena õhu teel leviv nakkushaigus. Kui nakkusohtlikku kopsu- või kõrituberkuloosi põdev inimene köhib, aevastab, räägib või laulab, paiskuvad õhku ka tuberkuloosibaktereid sisaldavad osakesed ja samas ruumis viibivad inimesed võivad neid sisse hingates nakatuda. Seega võib tuberkuloosi haigestuda igaüks.

Tuberkuloos ei levi kättpidi tervitades, samu toidunõusid, riideid, muid esemeid või pindu puudutades. Samuti on haiguse edasikandumise oht praktiliselt olematu õues, värske õhu käes.

Ehkki tuberkuloos võib kahjustada kõiki elundeid, on haigusest kõige sagedamini haaratud kopsud. Kahjustuda võivad ka kopsukelme, luud-liigesed, lümfisõlmed, sooled ja neerud. Tuberkuloos ei anna läbipõdemisel immuunsust ja seda võib põdeda korduvalt.

80% haigusjuhtumitest leiab aset Aasias ja Aafrikas. Euroopas registreeriti 2015. aastal üle 300 000 uue tuberkuloosijuhu, Eestis 217 juhtu. 2016. aastal oli meil 188 tuberkuloosijuhtu.

Eestis vaktsineeritakse tuberkuloosi vastu (BCG-vaktsiiniga) terveid vastsündinuid ja see kaitseb lapsi rasketesse tuberkuloosivormidesse haigestumise eest.

Mida saab teha töökohal?

  • Tuberkuloos ei kandu üle kergesti ja mitte kõik nakkusohus viibinud inimesed ei nakatu. Ka ei tähenda nakatumine tingimata veel haigestumist, kuna enamikul juhtudest suudab inimese enda immuunsüsteem tuberkuloosibakterite paljunemist kontrolli all hoida. Üheks peamiseks nakatumist määravaks teguriks on samades kinnistes ruumides viibimise aeg, st et tuberkuloosi ülekandumise võimalus on seda suurem, mida kauem ollakse haigega koos.
    Seetõttu on oluline ruumide regulaarne tuulutamine.
  • Kui töötajate hulgas on neid, kes on elanud või reisinud riikides, kus on kõrgem tuberkuloosi haigestumus, võib see olla üheks riskifaktoriks.
  • Kui töötajatel esineb pikemaaegset köha, paluge neil pöörduda tervisekontrolli.
  • Tööandja peaks soovitama tervisekontrolli pöörduda ka neil inimestel, kes nakkuslikku kopsutuberkuloosi põdeva kolleegiga lähemalt kokku puutusid (töötasid samades ruumides diagnoosimisele eelnenud kolme kuu jooksul arvestuslikult kokku 40 tundi või rohkem). Tuberkuloosikahtluse korral on kontaktsetele uuringud tasuta (vt kuhu pöörduda siit)
  • Teavitage töötajaid tuberkuloosi ennetamise ja diagnoosimise võimalustest Maailma Terviseorganisatsiooni korraldataval tuberkuloosipäeval, mis toimub iga-aastaselt 24. märtsil.

Mida kahtluse puhul ette võtta?

Tuberkuloos algab tavaliselt oluliste vaevusteta. Esineda võib köha, väsimust, öist higistamist ja õhtusi väikesi palavikke. Haigussümptomid sõltuvad sellest, milline elund on tuberkuloosist haaratud.

Kopsutuberkuloosi peamised haigusnähud on üle kolme nädala kestev köha, köhaga kaasnev rögaeritus või veriköha, valud rindkeres. Kaasuda võivad nõrkus, jõuetus, isu- ja kehakaalu langus ning palavik.

Selliste nähtude korral tuleb pöörduda perearsti või kopsuarsti poole, viimase juurde saab tuberkuloosi kahtluse korral minna ka saatekirjata. Kui sümptomid esinevad lähedasel, soovitage tal samuti viivitamatult arsti poole pöörduda ja olge talle toeks.

Ravimtundliku tuberkuloosivormi puhul on ravikuuri pikkuseks 6—9 kuud. Ravi alustatakse alati mitme ravimiga samaaegselt. Ehkki enamasti alustatakse ravi haiglas, võib nakkusohu kadumisel ravi jätkata ambulatoorselt.

Tuberkuloosiravimid on patsientidele tasuta. Kogu ravi vältel jälgib ravimite võtmist tervishoiutöötaja.

Kui ravi jääb pooleli või ravimeid võetakse ebaregulaarselt, võib välja areneda ravimresistentne tuberkuloos. Ravimresistentsete vormide korral kestab ravikuur keerukuse tõttu 1,5—2 aastat, mõnel juhul ka kauem.

Tuberkuloos on enamikul juhtudel ravitav, kui ravi alustatakse õigeaegselt ja ravikuur viiakse lõpule.

Lisalugemist: