Tervise edendamine / Töökohal

Vasta jah/ei, et saada ülevaade võimalikest probleemsetest kohtadest oma töökohal.

Ohutuse jälgimine ja töötajate teavitamine

 • Organisatsioonis on viimase aasta jooksul kukkumisest tingitud vigastuse tõttu keegi töötajatest töölt eemal olnud
  • Kui jah, siis kas analüüsite juhtumeid (kus ja millistel asjaoludel kukkumine toimus ning kuidas edaspidi sarnaseid juhtumeid ennetada)?
 • Viite läbi ohutuskoolitusi, kus käsitlete kukkumiste teemat

Töötajate tööle jõudmise ohutus

Töökoha lähiümbrus ja tänavad: koostöö kohaliku omavalitsusega

 • Tänavad teie töökoha ümbruses on pimedal ajal piisavalt valgustatud
 • Ümbruses on teostatud libedustõrje ning eemaldatud liigne lumi
 • Ohtlikud lõigud ja/või alad on tähistatud
 • Te teate, kelle poole kohalikus omavalitsuses probleemide lahendamiseks pöörduda

Organisatsiooni õueala ohutus

Teede ja jalgradade korrasolek

 • Teedel ja/või jalgradadel esineb märgistamata või ohtlikke, kukkumist soodustavaid objekte:
  • kanalisatsioonikaevu(de) luuke
  • üksikuid astmeid
  • auke, lohke
  • konarusi
  • lahtist killustikku, liikuvaid kive vms
  • maapinnale ulatuvaid puude-põõsaste juuri
  • langenud lehti, käbisid vms
  • jäiseid, niiskeid, mudaseid vm moel libedaid lõike

Parklad, peatumisalad

 • Sõidukite ja jalgrataste peatumise ja/või parkimise aladel esineb libedust (oht sõidukist väljumisel ja sinna sisenemisel või jalgrattale/jalgrattalt tulemisel)

Õueala valgustus

 • Õuealal esineb valgustamata alasid/teelõikusid, kus pinnas on ebaühtlane
 • Õuealal on kohti, kus välisvalgustus võib äkiliselt pimestada ning nähtavust halvendada ja seega olla kukkumist soodustav

Libedatõrje

 • Territooriumi hooldesagedus on piisav
 • Teedel/territooriumil kasutatakse lumisel ja libedal ajal graniidisõelmeid vm libisemist ja kukkumist ennetavaid vahendeid

Hoonete ja rajatiste ohutus

Trepid ja estakaadid

 • Trepid ja estakaadid on:
  • piisavalt valgustatud
  • piisava hooldesagedusega
  • terved – ilma konaruste, pragude ning aukudeta
  • vajadusel varustatud käsipuudega
  • varustatud libisemist takistava(te) riba(de) või katteplaatidega
  • nõuetekohaselt ohutusmärgistega tähistatud

Ruumide ohutus

Põrandad

 • Vaibad on kindlalt põrandal, ei libise põrandakattematerjalil
 • Vaipadel pole rulluvaid servi, ebatasasusi, volte, kulunud libedaid kohti
 • Põrandakattematerjalid on korrektselt kinnitatud
 • Põrandatelt on eemaldatud komistamist soodustavad juhtmed, kaablid ja kõik muud liikumist takistavad esemed
 • Liikumisteed on piisavalt avarad

Korrashoiutööd ruumides

 • Korrashoiutöid teostatakse ajal, mil see töötajaid ja kliente võimalikult vähe häirib ning ohustab (märjad pinnad on libedad!)

Tööjalatsite ohutus

 • Sisejalatsid on libisemiskindla tallaga, kanda hästi toetavad
 • Välisjalanõude talla all on libisemist takistav muster
 • Välisjalanõudel on vajadusel võimalik kasutada spetsiaalseid libisemisvastaseid taldu