Tervise edendamine / Töökohal

Igal aastal diagnoositakse Eestis vähk enam kui 8000 inimesel. Neist ca 3000 on tööealised[1]. Surma põhjuste registri andmetel registreeriti 2014. aastal tööealistel 946 vähisurma, mis moodustas veerandi kõigist surmadest selles vanusrühmas.

Enim surmasid põhjustasid tööealiste meeste seas kopsuvähk (146 juhtu), maovähk (53 juhtu) ja eesnäärmevähk (36 juhtu) ning tööealiste naiste seas rinnavähk (75 juhtu), emakakaelavähk (35 juhtu) ja munasarjavähk (37 juhtu).

Kasvaja varajase diagnoosimise ja õigeaegse raviga on võimalik suurendada nende inimeste hulka, kes tervenevad. Emakakaelavähi sõeluuringus kasutatava PAP-testi abil on võimalik tuvastada juba vähieelseid seisundeid nii, et nende õigeaegse ravi korral vähki ei tekigi. Emakakaelavähi sõeluuringutele kutsutakse 30–55-aastaseid naisi iga viie aasta järel ning ravikindlustust omavatele inimestele on uuring tasuta.

50–62-aastastel ravikindlustatud naistel on võimalik osaleda iga kahe aasta järel rinnavähi tasuta sõeluuringus. Lisaks statsionaarsetele uuringuid teostavatele Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve tervishoiuasutustele külastavad kaks mammograafiabussi kateisi maakondasid.

Rinnavähi ja emakakaelavähi sõeluuringute 2016. aasta sihtrühmad leiad pdf buttonHaigekassa infomaterjalist.

Nimelised kutsed saadetakse kõigile mõlema sõeluuringu sihtrühma naistele postiga rahvastikuregistris oleval aadressil, samuti kuvatakse kutsed sihtrühma naiste digilugudes (oma terviseandmeid saab vaadata portaalis "Minu e-tervis" aadressil www.digilugu.ee). Kuid sõeluuringutes osalemiseks ei pea ootama kutset, uuringule võib registreeruda ka ilma kutseta – oluline on, et olete kutsutavate sihtrühmas. Uuringule minnes peab kaasa võtma isikut tõendava dokumendi.

Meestele sõeluuringuid vähi varajaseks avastamiseks ei toimu. Kui perekonnas on esinenud eesnäärmevähki, peaksid mehed alates 45. eluaastast korra aastas perearsti juures kontrollima eesnäärme seisundit, samuti peaksid seda tegema kõik üle 50-aastased mehed.

2016. aasta teisest poolaastast kavandatakse Eestis jämesoolevähi sõeluuringu programmi alustamist. Sihtrühmaks on 60-69-aastased mehed ja naised. Esimesel aastal on uuringusse kaasatud 1956. aastal sündinud, igal järgneval aastal lisatakse sihtrühma üks vanuserühm. Täismahus käivitub uuring 2020. aastal.

 

Mida saab teha tööandja?

Koostöös kohalike tervishoiuteenuste osutajatega on võimalik korraldada uuringuid vähi varajaseks avastamiseks ka töökohal. Nii näiteks võimaldab Kaubamaja oma töötajatel juba kolmandat aastat teha PAP-testi töökohal. Ida-Tallinna Keskhaigla kogemustest sarnaste uuringute korraldamisel üle Eesti saab lugeda siit.

Eesti Haigekassas on 2016. aastaks kokku lepitud mammograafiabussi ajakava. Tööandja saab töötajaid sellest võimalusest varakult täiendavalt teavitada ja korraldada mõne tööpäeva sellisel moel, et maksimaalselt paljud huvilised saaksid uuringus osaleda.

Samuti on Eesti Haigekassa kodulehel kirjas kõigi sõeluuringuid teostavate tervishoiuasutuste kontaktandmed.

 

Mida saab teha igaüks ise?

Vähki haigestumise riski saab oluliselt vähendada, loobudes tubaka tarvitamisest ja vältides passiivset suitsetamist, piirates alkoholi tarvitamist, vältides ülemäärast päevitamist, toitudes tasakaalustatult ja liikudes piisavalt, et säilitada normaalne kehakaal ning vaktsineerides end viirusinfektsioonide vastu, mis suurendavad vähiriski (vt http://cancer.ee/ennetamine/).

Hooli oma tervisest! Kõik, kes saavad kutse sõeluuringule, peaksid selles kindlasti osalema. Kui kuulud sihtrühma ja sul on kehtiv tervisekindlustus, siis võid ennast uuringule registreerida ka ilma vastava kutseta.

Oluline on enda tervises toimuvate muutuste jälgimine ja õigeaegne arsti poole pöördumine. Kui perekonnas või suguvõsas on varasemalt esinenud pahaloomulisi kasvajaid, siis on neil inimestel soovitav regulaarselt ennetavaid kontrolle teha. Lisainfot leiab http://kasvaja.net/, http://cancer.ee/

 

Lisamaterjale:

Vähi varajane avastamine

Jälgi oma nahka, eesti k.

Jälgi oma nahka, vene k.

Ära jää hiljaks, eesti k.

Ära jää hiljaks, vene k.

 

Üldisi vähiennetusalaseid materjale:

Tervishoiuameti trükis „Vähiriskid töökeskkonnas“, eesti k.

Tervishoiuameti trükis „Vähiriskid töökeskkonnas“, vene k.

Tervishoiuameti trükis „Tööstress ja vähk“, eesti k.

Tervishoiuameti trükis „Tööstress ja vähk“, vene k.

Juhendmaterjal „Töökeskkonna kantserogeenid“, eesti k.

Vähiliidu voldik „Mehe teine süda“, eesti k.

"Mehe teine süda“, vene k.

 

[1]Tööealise elanikkonnana käsitletakse inimesi vanuses 15-64.