Tervise edendamine / Töökohal

Tervisekalender 2021

 • Jaanuar: Loobu nikotiinist
 • Veebruar: Vähi varajane avastamine ja sõeluuringud
 • Märts: Vaimne tervis: kriisidega toimetulek
 • Aprill: Südamekuu: koosolekute ja ürituste toidukultuur
 • Mai: Kiirgus töökohal
 • Juuni: Hea puhkuse retsept
 • September: Alkohol: Septembris ei joo
 • Oktoober: Vaimne tervis: tööstress
 • November: Raskuste teisaldamine
 • Detsember: Mitmekesisem liikumine

TET võrgustiku seminarid:

 • jaanuar: Loobu nikotiinist. Vähi varajane avastamine
 • märts: Vaimne tervis: kriisidega toimetulek
 • mai: Kiirgus töökohal
 • oktoober: Vaimne tervis: tööstress
 • detsember: Mitmekesisem liikumine

Koolitused aasta vältel:

 • Tervisliku toitumise toetamine töökohal, 2 ak.t
 • Liikumisharrastuse toetamine töökohal, 3 ak.t
 • Tubakast loobumine (loeng+CO testimine), 2-4 ak.t
 • Puukidega levivad haigused, 2 ak.t
 • Psühholoogilise turvalisuse tagamine töökohal, 4 ak.t
 • Tööstress, 4 ak.t
 • Vaimse tervise toetamine suures organisatsioonis, 3 ak.t (PILOOT)
 • Vaimse tervise toetamine väikeses organisatsioonis, 3 ak.t (PILOOT)
 • Psühhosotsiaalsed riskid töökohal: kiusamine ja ahistamine, 2-4 ak.t

Lisaks eelnevatel kokkulepetel põhinevad lühemad ja pikemad loengud või koolitused (nt infopäeva, seminari, tervisenädala vms sündmuse raames).

Mentorlus töökohal tervise edendamise toetamiseks

20 külastust koostöös 1 mentoriga.

Töökoha tervisedenduse juhendmaterjalide uuendamine

 • Tubakavaba töökoht
 • Tervislik toitumine töökohal
 • Vaimse tervise toetamine töökohal