Valdkonnad / Alkohol

Tuginedes alkoholipoliitika rohelise raamatu soovitustele algatas Tervise Arengu Instituut 2013. aasta sügisel tõenduspõhise ravijuhendi koostamise alkoholi tarvitamise häire käsitluse ühtlustamiseks ja edendamiseks Eestis.

Alkoholi tarvitamise häire alla kuuluvad alkoholi kuritarvitamine e kahjustav alkoholitarvitamine (inimesel on selgelt äratuntavaid ja määratletavaid alkoholitarvitamisest põhjustatud füüsilisi või psüühilisi kahjustusi, aga mitte sõltuvust) ja alkoholisõltuvus (sündroom, mida iseloomustavad joomissund, võõrutussümptomid, taluvuse suurenemine ja joomise jätkamine hoolimata selle kahjulikest  tagajärgedest).

Ravijuhendit koostavasse multidistsiplinaarsesse meeskonda kuulusid psühhiaatrite, perearstide, pere- ja vaimse tervise õdede, sotsiaaltöötajate, psühholoogide, tegevusterapeutide, patsientide, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi ning Tervise Arengu Instituudi esindajad. Ravijuhendi koostamisel tugineti Eesti Haigekassa ja Maailma Terviseorganisatsiooni väljatöötatud ravijuhendite koostamise metoodikale.

Ravijuhend "Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus" valmis 2015. aasta lõpus ja sellega saab tutvuda ravijuhendite kodulehel.