Valdkonnad / Alkohol

Programmis „Kainem ja tervem Eesti“ algab uus koolitus alkoholitarvitamise häirega patsiendi ja tema lähedaste nõustamisest. Koolitus tugineb Inglismaal välja töötatud nõustamismeetodile Integrated Social Behaviour Network Therapy, eesti keeles lühidalt: võrgustikku kaasav nõustamine.

Koolituse eesmärk: arendada osalejate nõustamisoskusi tööks alkoholitarvitamise häirega patsiendi ning tema võrgustikuga.

Koolituste sihtrühm: tervishoiutöötajad; teised alkoholitarvitamise häirega patsiendiga tervishoiuteenuse osutaja juures töötavad spetsialistid, sh psühholoogid, sotsiaaltöötajad. Osalejatele tulevad kasuks teadmised nõustamise põhitõdedest ning nõustamispraktika igapäevatöös.

Koolitusel saavad osalejad harjutada, kuidas kaasata nõustamisprotsessi patsiendi lähedaste võrgustikku ning kuidas võrgustiku toel aidata kaasa patsiendi alkoholitarvitamismustri muutmisele. Osaleja õpivad motiveerima patsienti:

  • kuidas püstitada eesmärke alkoholi vähendamiseks või sellest loobumiseks ning
  • kuidas seatud eesmärkidest kinni pidada.

Koolituse läbinud osaleja kasutab töös patsiendi ja tema võrgustikuga empaatilise kuulamise oskusi, väljendab positiivset suhtumist ja austust patsiendi ja tema lähedaste suhtes; oskab luua terapeutilist suhet patsientide ja nende lähedastega oma erialase pädevuse piires.

Info ja küsimused: Karmen Aasanurm karmen.aasanurm@tai.ee.

Koolituse kava

I MOODUL
1. päev
9.30 - 10.00 Kogunemine ja registreerimine
10.00 - 11.30 Sissejuhatus. Mis on võrgustikku kaasav nõustamine
11.30 - 11.45 Paus
11.45 - 13.15 Võrgustikku kaasava nõustamise põhimõtted
13.15 - 14.15 Lõuna
14.15 - 15.45 Eesmärgi püstitamine koos fookusisikuga. Võrgustikukaart.
15.45 - 16.00 Paus
16.00 - 17.30 Alkoholitarvitamise eesmärgi valimine, pühendumuse saavutamine ja
plaani koostamine. Võrgustiku kaasamine.

2. päev
9.30 - 10.00 Kogunemine ja registreerimine
10.00 - 11.30 Suhtlemine ja toimetulek.
11.30 - 11.45 Paus
11.45 - 13.15 Elustiili muutmine: harjumused ja alternatiivsed tegevused.
13.15 - 14.15 Lõuna
14.15 - 15.45 Tagasilanguse ennetamine ja tagasilangusega toimetulek
15.45 - 16.00 Paus
16.00 - 17.30 Kokkuvõte, arutelu. Iseseisva töö ülesanne

 

II MOODUL
9.30-10:00 registreerimine
10:00-11.30 Juhtumite arutelu. Nõustamiskogemuse refleksioon
11.30- 11.45 paus
11.45-13.15 Juhtumite arutelu. Nõustamiskogemuse refleksioon
13.15-14.15 lõuna
14.15-15.45 Juhtumite arutelu. Nõustamiskogemuse refleksioon
15.45-16.00 paus
16.00-17.30 Kokkuvõte koolitusest. Eneseanalüüs. Tagasiside