Valdkonnad / Alkohol

ALVALi koolituse eesmärk on võimaldada tervishoiutöötajal pädevalt, kindlalt ja asjakohasel tõstatada patsiendiga alkoholi tarvitamise teema, seda sobivalt arutada ning viia läbi lühisekkumine. Koolituse käigus saavad osalejad teada alkoholi tarvitamise riskipiiridest, harjutavad sõelumist AUDITiga ja "keerulise" alkoholiteema käsitlemist ning uurivad, millal, kuhu ja kelle juurde saab ja tuleb liigtarvitav patsient edasi suunata.

ALVALi koolituse sihtrühm on perearstid ja pereõed, aga oodatud on ka teised tervishoiutöötajad.

Koolitusele saab registreeruda siin.

Koolituse läbinud osaleja:

  • teab lühisekkumise mõiste tähendust lähtuvalt alkoholi liigtarvitamisest;
  • mõistab enda ja teiste hoiakuid seoses alkoholi tarvitamise ja alkoholi tarvitajatega;
  • teab alkoholiühikuid ja tarvitamise riskipiire;
  • oskab kasutada AUDITit;
  • oskab hinnata, millal ja kuhu abi vajav patsient suunata;

Koolituse kava

Esimene koolituspäev
9.30 Kogunemine ja registreerimine
10.00 Sissejuhatus. ALVAL Eestis. Ülevaade koolitusest. Lühisekkumine – mis ja miks? Hoiakud alkoholi suhtes
11.30 Puhkepaus
11.45 Takistused ja probleemid. Lühisekkumine lähivaates
13.15 Lõuna
14.15 Alkoholiühikud. Alkoholi tarvitamise riskipiirid. Alkoholiprobleemi tõstatamine
15.45 Puhkepaus
16.00 Sõelumine ja tagasiside. Suunamine. Kokkuvõte ja küsimused
17.30 Esimese koolituspäeva lõpp

Teine koolituspäev
9.00 Kogunemine ja registreerimine
9.30 Tagasivaade eilsele. Lühisekkumise läbiviimine – põhioskused
11.00 Puhkepaus
11.15 Lühisekkumise läbiviimine – põhioskused
12.45 Lõuna
13.45 Lühisekkumise läbiviimine täies mahus
15.15 Puhkepaus
15.30 Lühisekkumise läbiviimine täies mahus. Kokkuvõte
17.00 Koolituse lõpp