Valdkonnad / Alkohol

Esmakordselt Eestis on programmis „Kainem ja tervem Eesti“ vaimse tervise õdedel avanenud võimalus omandada kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia (KKT) oskused vaimse tervise häirega patsiendi nõustamiseks. KKT baseerub ideel, et inimese mõtted, tunded ja käitumised on omavahel seotud ning üht neist mõjutades saab tekitada muutuse teises. Kuna alkoholitarvitamise häire käib enamasti käsikäes mõne muu vaimse tervise või psüühikahäirega ning sagedasti on oluline pöörata tähelepanu inimese käitumise muutmisele, on KKT sobiv lähenemine alkoholihäirega patsientide ravis. Vaimse tervise õdede kohustused ja vastutus patsiendi raviteekonnal on kasvanud ja kasvab veelgi. Seega on oluline, et motiveeritud ja sobiva ettevalmistusega õdesid saaks lisaks madala intensiivsusega sekkumisoskutele põhjaliku ja mitmekülgse väljaõppe, et patsienti maksimaalselt toetada ja tema paranemisele kaasa aidata.

Väljaõpe kestab kogu 2020. aasta vältel koostöös Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooniga (EKKA).

Koolitusgrupp on täis.