Valdkonnad / Alkohol

Nõustamisoskuste täiendamise koolituse eesmärk on täiendada ja arendada osalejate nõustamisoskusi tööks alkoholi liigtarvitava patsiendiga. Koolitusel käsitletakse tervishoiutöötaja hoiakuid nõustamissuhtes, koostöösuhte loomist, resistentsuse ja ambivalentsusega toimetulekuviise. Harjutatakse küsitlemis- ja kuulamisoskusi, peatutakse läbirääkimiste ja grupi nõustamise oskustel. Koolitusele järgneb seminar, mille käigus osalejad peegeldavad nõustamisoskuste praktiseerimisest saadud kogemusi ning toimub juhtumite arutelu.

Koolituse sihtrühm: vaimse tervise õed, pereõed, teised tervishoiutöötajad, tervishoiutöötajaks õppivad üliõpilased, teised alkoholitarvitamise häirega patsiendiga/kliendiga töötavad spetsialistid, sh psühholoogid, sotsiaaltöötajad

Koolituskava
I moodul
II moodul
III moodul

Registreerumine koolitusele

Tartu  
I moodul 22.-23.08.2019
II moodul 19.-20.09.2019
III moodul 22.11.2019

Tallinn
I moodul 30.09-01.10.2019
II moodul 28.10-29.10.2019
III moodul 09.12.2019