Valdkonnad / Alkohol

Pereteraapia koolitusel saavad osalejad teadmisi ja arendavad oskusi tööks alkoholi liigtarvitava patsiendi ning tema pereliikmetega/lähedastega kui süsteemiga. Koolituse käigus tutvustatakse osalejatele pereteraapia teooriat ning kinnistatakse seda praktiliste harjutustega erineva suurusega gruppides.

Pereteraapia koolituse sihtrühm on alkoholitarvitamise häirega patsiendiga töötavad vaimse tervise õed, psühhiaatrid, psühholoogid ja sotsiaaltöötajad ning teised tervishoiutöötajad.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Terve perekonna mõiste. Perekond kui süsteem. Süsteemiteooria
 • Kommunikatsiooniteooria
 • Perekonna struktuur ja selle häired
 • Perekonnas toimuvad protsessid
 • Perekonna arengufaasid ja -kriisid.
 • Perekonnas toimiv kiindumussuhete süsteem ja häired
 • Milano koolkonna lähenemine peretöös
 • Perenõustamise struktuur ja kohtumise ülesehitus, võimalikud sekkumised
 • Pereteraapia alkoholi liigtarvitamise korral
 • Ühe perekonna analüüs

Koolituse läbinud osaleja

 • mõistab perekonna kui süsteemi olemust ja tähendust
 • mõistab perekeskse lähenemise olulisust ja võimalusi töös alkoholi liigtarvitava patsiendiga 
 • oskab kaasata alkoholi liigtarvitava patsiendi probleemide lahendamisse lähedasi
 • oskab läbi viia pereintervjuud ja kasutada genogrammi
 • on valmis rakendama erinevaid oskusi alkoholi liigtarvitavate patsientide ja nende lähedaste nõustamisel oma erialase pädevuse piires.

Info ja registreerumine: Karmen Aasanurm, e-post karmen.aasanurm@tai.ee 

Päevakavad moodulite kaupa

I moodul
II moodul
III moodul
IV moodul
V moodul

Pereteraapia koolitus toimus 2019. aastal ka vene keeles.