Valdkonnad / Narkomaania

Narkomaania ennetamise teemaline õppefilm „Mõtteaine" on realistlik, koosnedes neljast lühifilmist, mis põhinevad tõestisündinud lugudel.

Tegelased on noored inimesed, kes erinevatel põhjustel puutuvad kokku keelatud uimastitega. Lood räägivad Eestis enimlevinutest ning tihti peo käigus tarvitatavatest keelatud uimastitest nagu kanep, ecstasy jms.

Sihtrühm

Õppematerjal on mõeldud 14–18aastastele noortele.

Keelatud uimastid on üha lihtsamini kättesaadavad ja järjest rohkem noori proovib narkootikume selleks, et kogeda midagi uut ja põnevat. Enamik pääseb sellisest katsetamisest pikaajaliste tagajärgedeta, kuid on ka neid, kes juba esmakordsel tarbimisel tekitavad oma tervisele suuri kahjusid ning kes regulaarse tarvitamise tulemusena satuvad narkootikumidest sõltuvusse.

Eesmärk

Näidata noortele riske, mis uimastitarvitamisega kaasnevad ja seeläbi mõjutada neid keelatud uimastitega katsetamisest loobuma. Õppefilm lähtub sellest, et noored tunnevad huvi keelatud uimastite vastu ning paljudel neist on nendega kas isiklikud kogemused või tarvitavad neid sõbrad.

Õppematerjal on koostatud selliselt, et 45minutilise (inimeseõpetuse) tunni jooksul jõuab vaadata filmi ja ka selle üle arutleda.

Pakett sisaldab järgmisi materjale: